Een pauzemoment in onze traineeprogramma’s

In onze traineeprogramma’s gaan we samenwerken met 1 dag Offline. Een inspirerend pauzemoment zonder verplichtingen en afleiding om afstand te nemen, op te laden, te herijken en te verrijken. Deelnemers ontvangen een tas vol met opdrachten rondom reflectie, uitdaging en ontspanning. Zij kiezen zelf de opdrachten, die hen aanspreken en uitdagen. De dag wordt afgesloten met een persoonlijk coachingsgesprek of een groepssessie om terug te blikken op hun dag en om deelnemers te ondersteunen bij het concretiseren van hun inzichten en of vervolgstappen.

Lees meer