Focus je alleen op het resultaat van vandaag, dan verlies je als organisatie je wendbaarheid!

Hugo Hoetink – ‘Talentontwikkeling’ wordt vaak ingezet als extra investering in de ‘high potentials’ van de organisatie, of als visie voor de lange termijn onder de noemer ‘levenslang leren’. Dat is een goede zaak voor de betrokken medewerkers, maar de vraag is: Wat heb je aan talentontwikkeling wanneer je een business te runnen hebt, wanneer je op korte termijn resultaten moet neerzetten? Toch is talentontwikkeling ook dan een belangrijke hulpbron. Managers die optimaal aandacht hebben voor de talenten van hun teamleden presteren beter.

Wanneer je alleen focust op het resultaat van vandaag, dan verlies je als organisatie je wendbaarheid. Door alle shortcuts die medewerkers uitvinden om de werkdruk te weerstaan , gaan kwaliteit en efficiëntie onderuit. Dit ondermijnt de groei of de concurrentiekracht van het bedrijf. Focus op talentontwikkeling helpt om deze valkuil te vermijden. Om efficiëntie en kwaliteit voortdurend te verbeteren moet je alle kwaliteiten van je mensen aanspreken en ontwikkelen. Dankzij de slimheid, de creativiteit, de betrokkenheid en de andere talenten van je medewerkers kun je de groei managen, of overeind blijven in een vechtmarkt. Precies hetzelfde principe geldt voor overheidsorganisaties, die vaak méér moeten presteren met minder middelen. Nog nijpender wordt de situatie wanneer de omgeving snel verandert door technologische ontwikkelingen of andere trends. Dan is innovatie het sleutelwoord, en daarbij is het samenbrengen en aanspreken van talent helemáál onmisbaar.

Talentontwikkeling van medewerkers

Maar hoe doe je dat als manager, de talenten van je medewerkers ontwikkelen? Een aantal managers zal denken: dat is de taak van HR. In de praktijk blijkt dat dat niet werkt. Een riant aanbod van opleidingsmogelijkheden, workshops en tools is niet voldoende om de zaak vlot te trekken wanneer je als organisatie te lang te weinig hebt gedaan met de talenten van medewerkers. Mensen zitten vast in hun comfortzone, zijn vergroeid met hun functie en raken langzaam uit vorm. Maar wat kun je dan wel doen? Het antwoord is even simpel als lastig: Ga het gesprek aan!

Belangrijk is om als manager door de buitenkant heen te kijken. Ook de meest vastgeroeste medewerker heeft kwaliteiten, alleen is iedereen ze vergeten, betreffende persoon incluis. Geef medewerkers heel concreet mee welke ontwikkelingen er spelen en voor welke uitdagingen het bedrijf staat. Vraag ze om na te denken wat dat voor hun werk en voor hen persoonlijk betekent. Help mensen om bewust te worden van hun talenten. Vraag ze wat ze met hun talent kunnen bijdragen aan de toekomst van het bedrijf. Door hier aandacht aan te besteden breng je het balletje aan het rollen. In de fase daarna kunnen alle mooie opleidingen en tools alsnog op hun plek vallen.

Daarbij komt nog: medewerkers hechten zelf ook veel belang aan de ontwikkeling van hun talent. Dat blijkt uit onderzoek dat wij vorig jaar lieten uitvoeren onder 1.015 werkende Nederlanders. Zo’n 68% van hen vindt het frustrerend dat ze niet kunnen doorgroeien binnen het bedrijf waar ze werken. Bovendien denkt viervijfde van hen dat hun persoonlijke ontwikkeling een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie waar zij werken.

Het lijkt erop dat een grote groep medewerkers maar een klein zetje nodig heeft om in beweging te komen. Maar dat zetje moet wel gegeven worden, op een directe en persoonlijke manier. Hier kan de manager goed werk verrichten. Aandacht voor talentontwikkeling is één van de beste investeringen die je als manager kunt doen om de wendbaarheid, en daarmee de prestaties, te vergroten. Van de medewerker zelf én van de organisatie.

Lees ook:  Ontwikkel de business en uw medewerkers