Horizon the move 5 februari 2019

Vertragen en versnellen

in een complexe (VUCA) wereld!

Als één ding duidelijk is geworden in de uitwisseling tussen meer dan 500 vakgenoten, tijdens de MOOC Wendbaarheid en Talentontwikkeling, dan is het wel dat er op de vluchtigheid en complexiteit van onze wereld geen simpele antwoorden bestaan. Er zijn tegelijktijdig verschillende perspectieven nodig om de VUCA-wereld op een betekenisvolle manier vorm te geven. Eén van de treffendste paradoxen die naar voren kwam: Vertragen en versnellen. Wendbaarheid roept associaties op met voortdurend in beweging zijn, en dat is ook nodig. Tegelijkertijd komen MOOC-deelnemers met prachtige statements die een ander perspectief naar voren brengen:

‘Je hoeft niet altijd mee te rennen om bij te blijven’

‘Wendbaarheid gaat niet over snelheid, of ADHD-achtig acteren, maar vooral om open te staan voor nieuwe dingen’

‘Relax, nothing is under control’

Programma 5 februari 2019

Een inspirerende middag waarin je in verschillende workshops wordt uitgenodigd en uitgedaagd om samen met vakgenoten vanuit verschillende perspectieven naar de VUCA-wereld te kijken:

  • Analyse van de MOOC: the wisdom of the MOOC
  • Zonder richting geen zingeving: waar start talentontwikkeling
  • Verschillende perspectieven vanuit een goede dialoog
  • Vertragen en versnellen in een complexe (VUCA) wereld

Programma
15:30 – 16:00     Inloop
16:00 – 16:15     Welkom Marlies Timmerman, directeur Horizon T&O
16:15 – 17:15     Plenair: Analyse van de MOOC
17:15 – 17:30     Inschrijven keuzeworkshops (1 per deelnemer)
17:30 – 18:30     Diner
18:30 – 19:20     Keuzeworkshops (1 per deelnemer)

  1. Vertragen en versnellen in teams
  2. Een goede dialoog voeren over dilemma’s
  3. Mag ik iets missen? Over wendbaar zijn en begrenzen

19:20 – 20:00     Afsluiting
20:00                  Borrel

Locatie: 
Koetshuis, Heiligenbergerweg 1a, Leusden

Direct inschrijven