Startersprogramma

Talentontwikkeling van jonge professionals

Onze ervaring met het startersprogramma leert dat talentontwikkeling, en daarmee ook het ontwikkelen van het potentieel aan aanwezige talenten, effectief is voor individu en organisatie wanneer:

  • het individu zich (steeds sterker) bewust wordt van zijn eigen kwaliteiten & ambities;
  • de verbinding wordt gelegd tussen deze kwaliteiten & ambities en relevante vraagstukken uit ‘de business’ en hierin de uitdaging wordt opgezocht. Deze koppeling zorgt voor urgentie en herkenning;
  • er een goede match is tussen de kwaliteiten en drijfveren van het individu en de uitdaging in het werk.

In onze visie is het dagelijks werk de beste context om talentontwikkeling te faciliteren en te verbinden met de doelen van de organisatie. Om dit te onderbouwen en hanteerbaar te maken in het startersprogramma, hebben we het ‘Model voor Talentontwikkeling’ ontwikkeld.

Dit model is een praktisch instrument dat helpt om inzichtelijk te krijgen waar iemand staat in zijn of haar ontwikkeling en wat er voor nodig is om je optimaal te ontwikkelen.

Aan de start van het traject wordt dit model geïntroduceerd in het driegesprek met de deelnemer, zijn leidinggevende of zijn talentmanager en de Horizon-trainer. In dit gesprek worden zijn praktijkdoel en persoonlijke ontwikkeldoel scherpgesteld.

Onze expertise

Wij hebben decennialang ervaring met jonge professionals die hun start in organisaties maken. De combinatie van ‘leren werken’, kennismaken met een professionele omgeving, de interactie met collega’s en het ervaren van de eigen kwaliteiten en ambities in deze context, geeft energie en uitdaging. Tegelijkertijd is dit een periode waarin de jonge professional zoekt naar handvatten en ondersteuning om zichzelf uit te drukken en zo effectief mogelijk te zijn in het bereiken van zijn doelen en idealen.

De huidige generatie jonge professionals:

  • wil werk doen dat van betekenis is en zoekt naar maatschappelijke waarde;
  • wil vanaf dag 1 een (zichtbare) bijdrage leveren aan de organisatie;
  • staat continu in verbinding met de buitenwereld;
  •  heeft een verbindende kracht, denkt over en buiten bestaande grenzen;
  •  heeft de ontwikkeling van ‘erkenning door anderen’ naar ‘vertrouwen op jezelf’ te maken;
  •  bestaat zoals elke generatie uit individuen met ieder een eigen gebruiksaanwijzing.

Lerend Werken

Ontwikkeling vraagt aandacht en toewijding van mensen in het dagelijkse werk. Dit sluit aan bij het Horizon Lerend Werken Concept, waarmee we tijdens het startersprogramma concreet invulling geven aan het 70-20-10-principe. Bij lerend werken is de uitdaging in het werk waar de deelnemer voor staat, het vertrekpunt en het doel van het leertraject. In dit concept zit de deelnemer zelf aan het stuur van zijn leerproces en benut hij de leermogelijkheden van het dagelijkse werk. De formele leerbijeenkomsten (trainingen) zijn hierbij de ondersteuning en een inspiratiebron. Daarmee is borging een continue en integraal proces.

Mink Jelle Zijlstra

Advies op maat?

Neem contact op met Mink Jelle
088 – 556 02 17

Talentontwikkeling

Waar staat uw organisatie? Doe de quickscan