Methodes

Persoonlijk, plezierig en productief

Samen met leidinggevenden en HR-professionals creëren wij de ontwikkeltrajecten aan de hand van onze methodes. Het zijn avonturen die bestaan uit onder meer ontwerpsessies, trainingen, coachings, aanjagerssessies, driegesprekken en digitale leeromgevingen. Elk traject is anders, want elke mens en elke organisatie is uniek. We stimuleren mensen om hun leven lang te leren, op rationaal, emotioneel en fysiek niveau.

We gidsen ervaren professionals, middenmanagers, bestuurders, jonge leidinggevenden en trainees in persoonlijk leiderschap. Het gaat dan om het leren van vaardigheden als gespreksvoering, samenwerken en leidinggeven. Tegelijkertijd begeleiden we mensen op een diepere persoonlijke laag, zodat zij hun ware potentie ontdekken, waardoor zij van betekenis zijn en blijven.

We zijn persoonlijk, waarderend en confronterend. We ondersteunen jou en je collega’s met plezier naar blijvend resultaat.

Onze doorleefde expertise in onze methodes

We kennen het plezier en de pijn waarmee veranderingen gepaard gaan. Op persoonlijk niveau hebben we het ervaren, en ook als bedrijf kennen we de processen van herbezinning en innovatie, afscheid en nieuw begin. Vanuit deze bedding begeleiden wij mensen in organisaties effectief.

We bestaan inmiddels veertig jaar. Vier decennia van kennisopbouw in persoonlijk leiderschap, samenwerken, leidinggeven, traineeships, het ontwikkelen van talent, lerend werken. We blijven onze methodes ontwikkelen. En telkens zien we weer hoe het vuur oplaait in organisaties, op het moment dat mensen hun persoonlijke en gemeenschappelijke waarom (her)ontdekken.

Middelgrote tot grote organisaties

Wij zijn een sprankelend bedrijf waar het vuur op het basiskamp altijd brandt: bijna elke dag werken we met plezier aan het realiseren van onze droom van betekenisvol werk. Dat doen we in nauwe samenwerking met de middelgrote tot grote bedrijven en (semi)overheidsorganisaties die we ondersteunen. Dat doen we vanuit partnerschap en wederzijds commitment.

Wat kunnen we voor jou en je organisatie betekenen?  Sander en Mink kijken graag vrijblijvend met je mee in jouw vraagstuk.

Sander Kerstens

Advies op maat?

Neem contact op met Sander

Talentontwikkeling

Alle informatie

Lerend werken

Alle informatie