Fase 1: De mogelijkheden

Teamtraject

Talent-
ontwikkeling
in zelfsturende
teams

Strategische
sessie

Jaargesprekken
vanuit TO-
gedachtengoed

Workshop
carroussel

Talent-
ontwikkeling
bespreekbaar
maken

Strategische
sessie

Hoe werk je
met stakeholders
samen
aan talent-
ontwikkeling?
(HR)

Workshop

Werken met
de Toolkit
(leiding-
gevenden)

Workshop

Hoe word ik
ambassadeur
van de
verandering?

Webinar

Horizonmodel
voor Talent-
ontwikkeling

Workshop

Talent-
ontwikkeling
en High
Potential
Ontwikkeling

Kickforward-
workshop

MOOC

Inclusieve
talent-
ontwikkeling

Coaching

Action
coaching op
jouw talent

Workshop

Talent-
opstellingen

Uitwisselings-
programma

 Jouw talent

mijn talent

Ga met de mogelijkheden aan de slag

Uw organisatie heeft al in beeld dat investeren in talentontwikkeling een antwoord kan zijn op een aantal strategische uitdagingen. De wind staat gunstig om gericht en duurzaam met talentontwikkeling aan de slag te gaan.

Op het niveau van strategie, beleid en praktijk in de teams. Het is nu zaak om de energie en urgentie te bundelen en een richting te geven. Talentontwikkeling een doel te geven. En er breed in de organisatie mee aan de slag te gaan om het begrip talentontwikkeling te laten landen in het denken van de collega’s.