Fase 3: De mogelijkheden

Workshop

Ontdek jouw
(verborgen)
talenten

Inspiratie
sessie

Wat is talent
en hoe
ontwikkel je
dat? (HR en
lijn)

Workshop

Vitaliteit en
en talent

Strategische
sessie

Jaargesprekken
vanuit TO-
gedachtengoed

Workshop
carroussel

Talent-
ontwikkeling
bespreekbaar
maken

Strategische
sessie

Hoe werk je
met stakeholders
samen
aan talent-
ontwikkeling?
(HR)

Workshop

Werken met
de Toolkit
(leiding-
gevenden)

APK-sessie

Hoe zet ik
mijn talenten
in aan het
eind van mijn
carriere?

Workshop

Hoe word ik
ambassadeur
van de
verandering?

Ontwerpsessie

Talent-
programma
als interventie
in jouw organisatie
(HR)

Webinar

Horizonmodel
voor Talent-
ontwikkeling

Workshop

Talent-
ontwikkeling
en High
Potential
Ontwikkeling

Kickforward-
workshop

Kick-forward-
workshop

Jaargesprekken:
je kunt er
zoveel meer
mee

MOOC

Inclusieve
talent-
ontwikkeling

Uitwisselings-
programma

Ga met de mogelijkheden aan de slag

Uw organisatie heeft een aantal concrete acties en werkprocessen ingericht om talentontwikkeling in de praktijk vorm te geven. Leidinggevenden, teams en individuele medewerkers zijn op verschillende momenten actief met het inzetten en ontwikkelen van hun talent.

De uitdaging is om het vuurtje onder de ‘visie op talentontwikkeling’ brandend te houden. Dat de instrumenten niet aan waarde verliezen en tot een ‘verplicht nummer’ worden. Leren en ontwikkelen worden een vanzelfsprekendheid.