onze aanpak

Aantoonbaar en duurzaam rendement

Leren en ontwikkelen door te doen

Het menselijk brein leert door herhaling. Je leert en ontwikkelt door te doen. Wij geven geen ‘losse’ trainingen, maar ontwikkeltrajecten. Hierbij staat leren in de praktijk centraal: Ons Lerend werken concept.

Onze aanpak kenmerkt zich door:
• reflectie op en verandering van patronen;
• doen en ervaren (lerend werken);
• medewerkers zelf aan het stuur te zetten;
• uit te gaan van kwaliteiten;
• just in time, just for me, just enough;
• businessdoelen centraal te stellen.

Gericht op waarneembaar resultaat

Leren is pas effectief als je een duidelijk doel voor ogen hebt. Daarom worden de kpi’s van uw organisatie concreet doorvertaald in het ontwikkeltraject. Dit maakt een traject van Horizon Training & Ontwikkeling altijd doelgericht met een waarneembaar betere performance.

Continue persoonlijke ontwikkeling

In al onze trajecten is het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap de rode draad. In de huidige maatschappij waarin het tempo van verandering hoog ligt en de complexiteit van organisaties toeneemt is het in onze ogen belangrijk dat professionals zichzelf door en door kennen. Juist dan zijn ze in staat om vanuit een stevige basis vorm te geven aan de veranderingen die nodig zijn.

Optimaal benutten van diversiteit

Voor ons bestaat er niet één manier. Wij geloven wel dat ieder mens unieke eigenschappen heeft en dat effectief is om de kracht van de diversiteit optimaal te benutten. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek zijn naar passende interventies.

Alles over het Lerend Werken Concept

Talentontwikkeling