visie trainer: henny veldhuizen

'Wat is de kwestie en waarom is dat belangrijk?'

De visie van Henny Veldhuizen op Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling vraagt om lef! Ieder mens heeft de intrinsieke behoefte om zich te ontwikkelen en om in beweging te blijven. Dat betekent niet dat het vanzelf gaat. Iedereen heeft favoriet gedrag ontwikkeld. Dit gedrag levert je veel op, maar het kan je ook belemmeren om nieuwe stappen te zetten. Om te groeien moet je uit je comfortzone komen.

Wie is Henny Veldhuizen

Henny’s enthousiasme is haar handelsmerk. Zij beziet de wereld vanuit het adagium ‘Niets menselijks is mij vreemd’. Dit geeft de ruimte om alles te kunnen onderzoeken wat mensen in organisaties bezig houdt. Zij bekijkt iedere organisatie als een levend systeem waarin mensen met elkaar goede resultaten willen behalen.

In diverse trajecten faciliteert zij de groei van individuen en teams door het creëren van een veilige (leer)omgeving waarin openheid en vertrouwen vanzelfsprekend zijn. Hierin is Henny sterk in het vertalen van de ambities naar het concrete niveau van wat er nodig is in houding en gedrag om de gewenste resultaten te behalen.

Als trainer, coach of adviseur start zij graag vanuit de vraag: ‘Wat is de kwestie en waarom is dat belangrijk?’ Daarmee komt zij snel tot de kern van waaruit een lonkend perspectief ontstaat van een gewenste toekomst op persoonlijk- team en/of organisatieniveau. Het is haar persoonlijke ambitie om mensen met ernst & humor naar zichzelf en anderen te laten kijken om van daaruit in beweging te komen.

Zij maakt dankbaar gebruik van inzichten uit Theory U, Appreciative Inquiry, Crucial Conversations, EmotioneleIntelligentie, ISO, INK, NLP, Management Drives en vele andere bronnen. Haar plezier bestaat er in om al deze theorieën en modellen praktisch, samenhangend en in ‘gewoon Nederlands’ te vertalen naar de casuïstiek en alledaagse situaties van klanten en deelnemers.

Alles over het Lerend Werken Concept

Mink Jelle Zijlstra

Neem contact op met:

Mink Jelle Zijlstra
Accountmanager

Bel: 088 – 556 02 17

> Stuur een e-mail