PostNL – Hans Harteveld

Persoonlijk leiderschap voor de toekomst van PostNL

Leren en ontwikkelen is dé manier om wendbaar te zijn in deze snel veranderende wereld. Hierbij staat de ontwikkelbehoefte van de PostNL medewerkers centraal, waarbij eigenaarschap het uitgangspunt is. De L&D afdeling adviseert over en voeren de regie op leer- en ontwikkelmogelijkheden.

Klant aan het woord

Interview met Hans Harteveld, Specialist L&D

Om bovenstaande goed te kunnen faciliteren heeft PostNL ‘Mijn Leerplein’ ontwikkeld. Mijn Leerplein biedt diverse mogelijkheden om jezelf als individu te ontwikkelen. Dit gaat over de volle breedte, van interne en externe trainingen tot een PostNL Coach Platform.  ‘De wendbaarheid van de organisatie vergroten en het verandertempo verhogen.’ Daarbij volstaat het niet om alleen aandacht te besteden aan pas afgestudeerde ‘high potentials’. Het is noodzakelijk om ook het talent aan te spreken van ervaren medewerkers. Juist die groep heeft de sleutel naar de toekomst van het bedrijf in handen. “We wilden hen ‘prikkelen’ om meer aan het roer te staan van hun persoonlijke ontwikkeling. Zo kunnen we de wendbaarheid van de organisatie vergroten en het verandertempo verhogen. Met name voor de hogere schaalniveaus was er enkele jaren geleden niets op dat gebied”, bemerkte Hans Harteveld, toen hij in oktober 2016 als Specialist L&D in dienst trad. Om deze doelstelling te realiseren heeft PostNL samen met Horizon het ‘Building Futures’ programma ontworpen. In de loopbaanprogramma’s voor high potentials had Horizon tot 2016 al een rol. “De vertrouwensband was er dus al”, merkt Harteveld op.

Building Futures

Het leiderschapsprogramma ‘Building Futures’ is onderdeel van Mijn Leerplein en richt zich op de doelgroep van leidinggevenden, projectmanagers en professionals van de hogere schaalniveaus die de ambitie en het vermogen hebben om te groeien, in de organisatie en/of in hun functie. Zij vormen de ruggengraat van de organisatie en hebben het potentieel om vorm te geven aan de toekomst van het bedrijf. Inmiddels hebben er vele medewerkers deelgenomen. PostNL biedt ‘Building Futures’ in twee varianten aan: via individuele inschrijving en voor units. Het programma sluit dan aan op de doelstellingen van de afdeling. ‘Building Futures’ is een intensief persoonlijk leertraject met een scherpe focus op de business. Zo draag je als deelnemer bij aan de toekomst van PostNL en word je uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen, en uit de mensen met wie je werkt.

‘Het programma moet goed zijn voor de business, aansluiten bij het talent en de ambitie van de deelnemer en een uitdaging zijn oor de medewerker .’ Het model voor talentontwikkeling van Horizon sluit naadloos aan bij de eisen van PostNL: het programma moet goed zijn voor de business, aansluiten bij het talent en de ambitie van de deelnemer en het moet voor de medewerker een uitdaging zijn. Harteveld: “Als een programma alleen maar aansluit bij de kwaliteit en ambitie van de medewerker, zonder link met de business dan wordt het een speelplaats. Daar heeft PostNL niets aan.”

Naast vertrouwen zoekt Harteveld ook een partner die ontzorgt. “Dit programma is een van de vele opleidingstrajecten, waar ik me op richt. Onze afdeling bestaat uit vijf medewerkers die de opleidingen en trainingen verzorgen voor zo’n 46.000 collega’s. Als dat veel zorg en ondersteuning vraagt, redden we het niet. Horizon pakt dat heel goed op, onder meer doordat ze een Learning Experience Platform (LXP) aanbieden waarop de deelnemers alle informatie kunnen vinden, met elkaar in contact staan en hun voortgang kunnen bijhouden. Ook planning, locatie en catering zijn goed geregeld. En er is een business development manager voor het bespreken van ideeën om het programma te verbeteren.”

De kracht van de dialoog, samenwerking, besluitvaardigheid en persoonlijk leiderschap

Het hele traject duurt zo’n negen maanden en begint met een intakegesprek van de trainer met de deelnemer en zijn of haar leidinggevende. Vervolgens delen alle deelnemers hun probleemstelling met de groep tijdens een gezamenlijke kick-off. Ook krijgen ze de tools mee om te leren in het dagelijks werk. Zo creëren we een krachtige leergroep waarin deelnemers elkaar inspireren om de uitdagingen van de business op te pakken, dag in dag uit te leren en zodoende een sprong te maken in hun eigen ontwikkeling. Het programma kent ook een zogenaamde Transformation Day, een intensieve bijeenkomst over het oranje kompas (de gezamenlijke koers om de favoriete bezorger te zijn), de digitale transformatie en de agile transformatie. Je ontmoet voortrekkers en deskundigen uit de PostNL organisatie die je inspireren om jouw businessfocus voor het Building Futures programma aan te scherpen. Vervolgens kent het programma drie verdiepende modules: De kracht van de dialoog, samenwerking en besluitvaardigheid en persoonlijk leiderschap. In de tussentijd worden de kandidaten gecoacht en wordt de voortgang getoetst. Aan het einde presenteren de kandidaten hun resultaten. En schrijven ze ‘My Building Futures story’ waarin ze alle waardevolle ervaringen ter afsluiting van het traject samenbrengen in een betekenisvol verhaal. Tijdens het traject ontstaat door de openheid en uitwisseling van ideeën en ervaringen een groep die ook na de afronding een levendig netwerk vormt: “Je kunt van elkaar leren en weet elkaar makkelijk te vinden.”

‘Elkaar inspireren om de uitdagingen van de business op te pakken’

De deelnemers scoren het programma met een 8 of hoger. Harteveld: “Een reactie die we van deelnemers krijgen is dat het een mooie koppeling biedt tussen eigen leerdoel en praktijk. De dynamiek van de groep, de diversiteit van de personen en de verschillende praktijkvormen die worden gebruikt, spreken aan.”

Hugo Hoetink, een van de trainers die het Building Futures traject voor PostNL verzorgt, ervaart een sterke drive bij de deelnemers: “Het is prachtig om te zien hoe mensen vanuit een grote betrokkenheid hun ideeën vormgeven in het belang van het bedrijf. Medewerkers zijn trots op de resultaten die ze behalen voor de business en in hun eigen ontwikkeling. Het programma levert precies het zetje om dit los te maken.”

Ook in 2021 staan er weer groepen gepland. Building Futures is een relevant programma voor een brede groep medewerkers. Harteveld: “Van hedendaagse medewerkers verwacht je andere competenties en vaardigheden dan het bijwerken van je mailbox en af en toe een bijeenkomst bezoeken. Ze moeten veel proactiever zijn en meer ondernemerschap tonen en de regie blijven houden over hun eigen ontwikkeling. Er is niet een ander die voor je zorgt; dat moet je zelf doen.” Building Futures realiseert niet alleen een direct resultaat, maar ook een effect op langere termijn. Het programma bevordert de ‘duurzame inzetbaarheid’ van medewerkers. Door medewerkers aan te spreken op hun talent brengen we een beweging op gang. En die gaat door na het programma. Medewerkers blijven bewegen en waarde toevoegen aan het bedrijf, in verschillende functies, rollen of projecten. Voor sommigen resulteert die ontwikkeling in een stap buiten PostNL. Het programma brengt iedere deelnemer het leervermogen en het netwerk om aan de slag te blijven. Met Building Futures plaatsen deelnemers zichzelf midden in de toekomst.”

Echte partners

Dat is ook wat Hans Harteveld zoekt in een aanbieder van opleidingen: “We willen niet met leveranciers werken, maar met echte opleidingspartners, die verder gaan dan leveren en evalueren, maar die echt meedenken met vraagstukken en met wie je een vertrouwensband opbouwt. Als het goed gaat, deel je het succes. Gaat het even minder goed, dan moet je het samen adequaat kunnen oplossen. Ik moet kunnen bouwen op een opleidingspartner.”

Deelnemer Elma van der Sar, HR adviseur, over haar ervaring

Het mooie aan het traject vind ik dat het is geïntegreerd in het werk zelf. Je neemt je eigen project mee naar de trainingen. Alle opdrachten zijn geënt op je dagelijkse werkzaamheden.

Tot nu toe heeft het me gebracht dat ik me meer bewust ben geworden van mijn eigen zichtbaarheid en kwaliteiten. Ik ben meer gaan nadenken over de onderlinge verhoudingen op de werkvloer. Ik maak nu vaker een praatje met mensen om de banden aan te halen. In de waan van de dag ga je daar gauw aan voorbij. Met de deelnemers van de groep zoeken we elkaar ook buiten de training op om te bespreken waar we tegenaan lopen. Het contact is heel laagdrempelig.

Heel fijn is ook het communicatieplatform waarop het hele traject wordt vastgelegd. Alle modules vind je er, je verslagen staan er op je persoonlijke pagina en via het platform communiceer je met de andere deelnemers.

Mink Jelle Zijlstra

Advies op maat?

Neem contact op met Mink.

“Bij veel van onze opdrachtgevers zetten wij het Backbone programma in als versneller van cruciale veranderprocessen in de organisatie. Bij een grote logistieke dienstverlener bijvoorbeeld gaat het programma hand in hand met het waarmaken van nieuwe cultuurwaarden en een nieuwe strategie.”
– Hugo Hoetink