Provincie Zuid-Holland

Interview met Jacqueline Schoone

Horizon is preferred supplier voor de Provincie Zuid-Holland. Medewerkers schrijven zich onder andere in voor de trainingen Persoonlijk Leiderschap en Authentieke Communicatie.

Wat doen we voor Provincie Zuid-Holland?

  • Traineeship
  • Teamtraining
  • Traject Klantgerichtheid
  • Feedback geven en ontvangen
  • Adviesvaardigheden voor HR-adviseur

Interview met Jacqueline Schoone, hoofd HR-advies en mobiliteit bij provincie Zuid-Holland.

Teamtraining in de praktijk

‘Het was gewoon tijd voor een kwaliteitsslag’

Een ingrijpende reorganisatie van de afdeling, met ook een krimp in de formatie. En dan wilde de provincie Zuid-Holland op hetzelfde moment ook nog eens een forse kwaliteitsslag maken in het werk. Ga er maar aan staan. De provincie koos Jacqueline Schoone uit om deze klus tot een goed einde te brengen. Als interimmanager en consultant HRM wordt zij door organisaties ingehuurd om grote veranderingen op afdelingen door te voeren. ‘Ik ben echt een verandermanager’, zegt ze zelf over haar werk.

Zes sessies

HR-Advies & Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland geeft adviezen aan managers over (onder meer) hun personele zorg. De afdeling ondersteunt hen bij functioneringsgesprekken, aanstellingsbrieven, ziekteverzuim, mobiliteit en people management.

Voor de medewerkers werd 2014 het jaar waarin zij konden groeien in de nieuwe functies. De afdeling koos ervoor meteen met de werkwijze van de nieuwe organisatie te beginnen. Dat betekent onder meer zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen werkverdeling en het voeren van adviesgesprekken met managers. Horizon hielp daarbij.

Zes sessies van een dag, verspreid over 2014. ‘Ik heb uiteindelijk gekozen voor Horizon omdat zij in staat waren om mijn vraag, behoefte te vertalen’, legt Jacqueline uit over haar keuze.
Vooraf besteedde zij er aardig wat tijd aan om het juiste trainingsbureau bij deze moeilijke, precaire klus te vinden. ‘Het sterke van Horizon vind ik de zakelijkheid die Horizon heeft om naar jouw opgave als manager te kijken. Zij zijn heel erg op zoek naar meetbaarheid: wat zijn jouw doelen, wat moet je bereiken om die te verwezenlijken? Maar tegelijk zijn ze ook heel eerlijk in wat niet kan.’

‘Nou belooft ieder bureau van alles, maar zij zeiden ook: eigenlijk zouden we jou ook moeten coachen. Dus: wat zien we in de training en wat betekent dat voor jouw managersrol? Welke stijl van leiderschap past bij de afdeling. Daardoor krijg je als manager ook sneller inzicht in zaken, heb ik gemerkt. In die zin werkt ook zo’n training als een deeltjesversneller, een snelkookpan.’

Zwemles

Een hele afdeling veranderen is moeilijk, en al helemaal als je daarbij meteen ook de overstap van werkwijze a naar werkwijze b wilt maken, zoals Jacqueline voor ogen stond. ‘Ik geloof in dingen gewoon doen, maar dan wel een veilige omgeving bieden om dingen te leren. Zo van: we gooien je wel in het diepe, maar we geven je ondertussen wel zwemles.’

Nieuwe dingen leren terwijl je niet zeker weet of die nieuwe functie ook echt jouw toekomst wordt. ‘Dat vraagt nogal wat van medewerkers’, vervolgt Jacqueline. ‘We zaten in een reorganisatieproces en dan staat de toekomst van mensen op het spel.’

De eerste sessies waren daardoor soms emotioneel geladen. ‘Daar ging wat tijd mee heen, maar het is belangrijk dat je daar de tijd voor neemt. Dat hadden we van tevoren ook ingecalculeerd’, aldus Schoone. ‘Horizon weet altijd een hele goede balans te vinden tussen hoofd, hart en buik. Dus tussen denken, kennis, adviesvaardigheden en voelen. Mensen hebben zelfvertrouwen nodig om hun werk goed te doen, zo’n training helpt ook om met bijvoorbeeld faalangst om te gaan. Zij bedenken ook dingen die buiten de gebaande paden gaan.’

Haptonoom

Dat houdt het divers, afwisselend, spannend, vindt Schoone. ‘Ik heb ook wel trainingen gezien waar de instelling heerste van: nou, ik heb er niet zoveel zin in, maar ik kijk wel wat het wordt. Of: laat ik het maar proberen, ik kan er nooit slechter worden. Dat is geen goede houding, ik noem dat zelf altijd ‘bezoekersgedrag’. Zulke deelnemers laten de trainer werken en gaan niet daadwerkelijk zelf aan de slag met het gebodene. Mijn filosofie is dat een training alleen echt succes kan hebben als er urgentie is. Dus als mensen echt meedoen, onvoorwaardelijk iets beter willen gaan doen.’

Onder meer een item met kleur en styling, de komst van een haptonoom en het volgen van gevechtstraining stonden tijdens de sessies op het programma. ‘Vind je dat vaag? Zo’n kleur, dat is niet alleen van: goh, rood staat je zo leuk. Maar dat gaat juist over hoe kleed ik mij aan, hoe presenteer ik mij bij een klant? Dat zet je onwillekeurig heel erg aan het denken. Zoals een haptonoom iemand weer heel bewust maakt van het ervaren en reguleren van stress.’

Resultaat

Schoone: ‘Wat het Horizon-effect is? Met zo’n training geef je een afdeling ook extra aandacht. Het brengt ook sfeer en teamgevoel. Er is een aanspreekcultuur in de groep gekomen, mensen durven elkaar nu veel meer op dingen aan te spreken, waardoor de lat hoger gelegd is. Individuele vaardigheden volstonden in dit geval niet. Het is belangrijk dat je als groep elkaar ook sterk maakt.’

De advieskwaliteit van de afdeling is volgens haar merkbaar toegenomen. ‘Dat weet ik, omdat ik dat terug hoor van de managers aan wie wij die adviezen geven. Verder zie ik dat ze hun werk beter plannen, daar meer over nadenken, veel bewuster prioriteiten stellen ook.’

Medewerkers zijn daarnaast ook veel zelfbewuster geworden, met meer reflectie, weten beter waar ze staan. Schoone daarover: ‘Ze zijn daardoor rolvaster geworden. Ze zitten daar niet meer alleen te noteren wat er moet gebeuren, maar echt als adviseur. Pro-actief, ondersteunend, helpend. Met soms misschien ook een kritische vraag tussendoor: wat heb jij als manager tot nu toe gedaan? Dat komt natuurlijk niet allemaal door Horizon, maar die trainingen hebben wel enorm geholpen bij het maken van die omslag.’

Sander Kerstens

Advies op maat?

Neem contact op met Sander

‘In dit traject stonden persoonlijke talenten en de profilering daarvan centraal. Creatieve en verrassende workshops op het gebied van haptonomie en imagoadvies hielpen daarbij om binnen- en buitenkant met elkaar te verbinden’
-Henny Veldhuizen