TNO

Horizon is preferred supplier voor TNO.

Wat doen we voor TNO?

  • Inwerkprogramma startende research managers

Klant aan het woord; Leadership Development consultant Ronald te Ronde en Sanne Huveneers en Peter-Jan Doets, Research Managers TNO

‘Dit bracht voor mij alles bij elkaar’

Research Managers bekleden binnen kennisorganisatie TNO een sleutelrol. Research Managers geven leiding aan de onderzoeksteams van zo’n dertig tot vijftig hoogopgeleide professionals. Ze bewaken de voortgang van projecten, zorgen voor tevreden klanten, zijn bezig met de ontwikkeling van medewerkers en signaleren kansen. ‘Als je niet van een beetje rumoer houdt, kies je deze baan niet’, zeggen Sanne Huveneers en Peter-Jan Doets.

Leadership Development consultant Ronald te Ronde is bij TNO verantwoordelijk voor de werving, ontwikkeling en selectie van die Research Managers. ‘We weten uit ervaring dat de stap naar Research Manager best een flinke is’, vertelt Ronald. ‘Ze weten al heel veel als ze beginnen. Ze hebben de nodige inhoudelijke kennis en weten hoe projecten werken, hoe ze een groep aan moeten sturen en wat de financiële ins en outs zijn. Daar letten we natuurlijk bij de aanstelling al op. Maar we zagen ze vanuit hun drive en energie ook dingen oppakken, waarbij ze ieder voor zichzelf het wiel aan het uitvinden waren.’

Bij Ronald ontstaat daarom het idee om een programma te maken ter ondersteuning van nieuwe Research Managers. Met een paar ervaren en net gestarte managers brainstormt hij daarover. Ze vragen enkele gespecialiseerde bureaus te helpen bij het opzetten van het programma. Hamvraag: hoe zouden jullie dat invullen? Een partij zette heel erg in op organisatieontwikkeling, een andere heel erg op functioneel trainen van vaardigheden. Ronald: ‘En Horizon zat daar precies tussenin – hun aanpak sprak de werkgroep het meest aan.’

Maatwerk passend in de flow van alledag

Besloten wordt acht bijeenkomsten van een dag te houden die bestaan uit een inhoudelijk en een reflecterend deel. TNO-docenten verzorgen het inhoudelijke deel. Elk onderwerp wordt behandeld door een ervaren researchmanager en ervaren stafmedewerker. Het is maatwerk, zo opgesteld dat de onderwerpen ook passen in de flow van alledag van de Research Managers. Ronald: ‘Dus net voor ze bijvoorbeeld aan de ronde performancemanagement-gesprekken begonnen, kregen ze een module over dat onderwerp aangeboden.’

In de voorbereiding bleek dat er veel inhoud in korte tijd overgebracht moest worden. Ronald: ‘Op zulke momenten merk je dat ze bij Horizon natuurlijk veel ervaring hebben met de didactische invulling van modules. Hugo Hoetink hielp om die inhoud op een slimme manier te vertalen van kennis naar kunde.’

Om de belevingswereld van de researchmanager optimaal te begrijpen, maakten de trainers van Horizon ook alle inhoudelijke delen van het programma mee. Doel is de deelnemers op zo’n dag mee te nemen op een bepaalde reis. Daarbij halen ze van alles uit de kast: een workshop gevechtskunst, rollenspellen met acteurs, rondjes waarderende feedback. Klassieke dilemma’s als te weinig tijd hebben, geleefd worden door je agenda en een eigenwijze professional in je team – het passeert op een inspirerende manier de revue.

Ik miste daarvoor toch het totaalplaatje

‘Met een drukke baan is iedere keer een dag best een forse tijdsinvestering’, zegt deelneemster Sanne Huveneers. ‘Voor mezelf bepaalde ik haast automatisch welke topics superbelangrijk waren, maar al snel bleek ik het iedere keer heel interessant te vinden.’ Niet alleen individueel, maar ook de organisatie als geheel profiteert hiervan, vindt zij: ‘Je investeert ook in de persoonlijke relaties. Wat kan de nieuwe generatie binnen TNO voor elkaar betekenen? Het vermogen om snel de juiste mensen en inzichten te vinden, is binnen de organisatie enorm gegroeid.’

Peter Jan Doets, een van de andere deelnemers: ‘Eerst kwam de inhoud, daarna splitsten we op in kleinere groepjes en ging het meer over: waar sta ik nou in het leerproces? Met die nieuwere collega’s heb je op een andere manier contact en bepreek je dingen die in reguliere managementoverleggen niet aan de orde komen.’

Sanne: ‘Binnen TNO zijn er al heel veel opleidingsmogelijkheden. Heel veel losse elementen kun je binnen de organisatie ook krijgen. Ik heb bijvoorbeeld wel leiderschapstrainingen gevolgd al. Maar dit bracht voor mij alles bij elkaar.’
Peter Jan: ‘Ik miste daarvoor denk ik toch ergens een beetje het totaalplaatje. TNO is best een grote en complexe organisatie.’

Sanne: ‘Alleen het delen helpt al. Ik kreeg te maken met een reorganisatie en slecht nieuws-gesprekken. Ik sprak een collega die daar al mee te maken had gehad en mij zo voorbereidde op wat ik kon verwachten. Ik weet niet of ik die informatie had opgezocht als ik die collega niet had gesproken. Maar op die dag zelf heb ik er heel veel aan gehad.’

Peter Jan: ‘Je weet wat je te doen staat, maar in je dagelijkse praktijk heb je toch altijd blinde vlekken. Ik betrapte me erop dat ik bij bepaalde onderwerpen dacht: hoe had ik dat ook alweer georganiseerd?’

Filosofie achter het HR-beleid van TNO is vooral om in te zetten op het versterken van sterke punten van mensen en minder op het wegpoetsen van ontwikkelpunten. Ronald: ‘We hadden ook een wasstraat kunnen bouwen waar iedereen doorheen moet om te testen of iedereen voldoende kennis heeft, maar daar geloof ik niet in. Het gaat erom iedereen op de juiste manier te equiperen zodat ze hun kwaliteiten gericht in kunnen zetten. Dit zijn talentvolle mensen die je elke keer weer op de juiste momenten moet blijven uitdagen en faciliteren.’

Talentontwikkeling staat centraal

Horizon zit op dezelfde golflengte. Het hanteert voor haar programma’s en trainingen een Lerend Werken-concept. Een van de uitgangspunten daarbij is het 70-20-10-principe: 70% leer je door te doen, 20% leer je van anderen en 10% door training en opleiding. Er worden just in time, just enough kennis en handvatten aangereikt, gevoed vanuit de dagelijkse praktijk. Talentontwikkeling staat daarbij centraal. Reeds aanwezige kwaliteiten en krachten van leidinggevenden worden extra benut. In plaats van te kiezen voor geforceerde inpassing in bestaande leiderschapsprogramma’s, wordt een aanpak op maat geboden. Vooral sterke punten worden daarbij verder ontwikkeld en positief gestimuleerd. In de praktijk werkt dat veel effectiever dan het schaven aan competenties die een medewerker van nature niet bezit en dus heel moeizaam aanleert.

Voor TNO was het specifiek op startende Research Managers gerichte programma nieuw. Inmiddels draait het programma al voor de tweede keer voor de nieuwe lichting Research Managers bij TNO.