Klanten vertellen

Ervaringen met Talentprogramma's

KLM, Paulien Ouwehand

Persoonlijk leertraject voor medewerkers met scherpe focus op business-doelstellingen

Interview met Paulien Ouwehand, Programme Manager Learning & Development bij KLM.

Een aantal jaren terug zette KLM Royal Dutch Airlines een tender uit voor een ontwikkelprogramma. Een van de eisen was: de luchtvaartmaatschappij wilde werken volgens het 70/20/10-principe, een model voor leren waarbij je 70 procent leert in de praktijk, 20 procent van elkaar en 10 procent in een formele trainingssituatie. “Uit je dagelijkse werksituatie stappen, een dag getraind worden en dan weer terugkomen, daar zagen we weinig heil in”, oordeelde Paulien Ouwehand, Programme manager Learning & Development. Horizon T&O kwam bij de tender als beste uit de bus, omdat zij werkend leren het  meest effectief in praktijk brachten.

PostNL, Hans Harteveld

Persoonlijk leiderschap voor de toekomst van PostNL

Interview met Hans Harteveld, Programmamanager L&D Talent en Development

Bij PostNL geloven we dat nieuwsgierigheid essentieel is om te leren en presteren. Nieuwsgierige medewerkers zullen eerder de regie naar zich toe trekken als het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Daarom probeert PostNL medewerkers continu te prikkelen, zodat hun mindset verandert en men openstaat voor leren. De ontwikkelmogelijkheden van PostNL zijn daarom zo ontworpen dat medewerkers vooral vanuit eigen initiatief aan de slag kunnen gaan.

Essent, Leontine Verboon

Essent Talent Development Programme

Interviews met Leontine Verboon, Opleidingsadviseur
en Marc Lin, Teamleider onderhoud

Binnen het Essent Talent Development Programme werkt Essent nauw samen met Horizon Training & Ontwikkeling. Het ETDP kent drie leerlijnen. Horizon verzorgt de Ik-leerlijn, Essent vult zelf de Organisatie-leerlijn in en energie-specialist EDI draagt zorg voor de Omgevingsleerlijn. Het programma is bedoeld voor medewerkers tussen de 28 en 35 jaar die minimaal een jaar bij Essent werken en drie jaar werkervaring hebben. Jezelf ervoor opgeven is er niet bij.

YSE, Sophie Slippens

IT-managementtraineeship voor Young Professionals

Interviews met Sophie Slippens, manager YSE
en Tara de Korte, Young Professional powered by YSE

YSE werkt sinds een aantal jaar samen met Horizon binnen de traineeships die YSE verzorgt. De trainingen die Horizon verzorgt op hun interactieve en heldere manier sluiten aan bij wat wij onze Young Professionals willen bieden: leren van jezelf en elkaar, fouten maken mag en door te kijken naar de toekomst jezelf steeds maximaal uitdagen om jezelf te ontwikkelen.

Traineegroep AMC

Management Traineeship van het AMC

Afgelopen twee jaar heeft Kees Westein, trainer Horizon Training & Ontwikkeling, het onderdeel persoonlijke ontwikkeling binnen het Management Traineeship van het AMC in Amsterdam verzorgd. Kees Westein:“Ik heb een aantal jonge ambitieuze mensen begeleid ,aan de hand van drie verschillende praktijkopdrachten, op hun ontdekkingsreis. Mooi om te zien hoe zij allen een versnelde groei op thema’s als zelfreflectie, communicatie, persoonlijk leiderschap en advieskracht hebben doorgemaakt. Bijzonder in dit traject is de combinatie van het Horizon concept voor lerend werken (waarbij de ervaringen bij de praktijkopdrachten de basis vormen) en ervarend leren in de vorm van bijvoorbeeld outdoor activiteiten en vechtkunst.” Of zoals Fiona Suwandy, managementtrainee, het verwoordt: ‘Het traineeship was twee jaar lang volop ontdekken en leren. Kees wist ons in zijn trainingen altijd weer te verrassen; afwijken van het programma en afstemmen op onze behoeften was de standaard. Een onvergetelijke ervaring, bedankt AMC en Horizon!’

Het Management Traineeship start jaarlijks, aangemoedigd door de goede ervaringen in de organisatie ging 1 februari jl. alweer de derde groep van start. Weliswaar in aangepaste vorm. AMC heeft er voor gekozen in deze derde uitvoering zowel nieuwe instroom (trainees) als reeds beschikbare talenten binnen AMC op te leiden. Op deze wijze krijgt Talentontwikkeling een vast en gedegen podium binnen het AMC. Horizon draagt daar op deze manier graag aan bij.

Provincie Zuid Holland, Lilian Wiegant

Traineeship Provincie Zuid Holland

Lilian Wiegant, Trainee- en stagecoördinator Provincie Zuid Holland: “Horizon verzorgt nu al enkele jaren het ontwikkelprogramma voor de trainees van de Provincie Zuid-Holland. Wat opvalt is dat ze zeer goed in staat zijn om de actuele organisatiecontext te vertalen naar leersituaties en concreet gedrag. In het programma wordt veel ruimte geboden om te reflecteren op huidig gedrag en te oefenen met gewenst gedrag zodat individueel leren en organisatieleren mooi samenkomen. Zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van het programma verloopt de samenwerking met trainers en de projectondersteuning op professionele en zeer plezierige wijze