referenties

Ervaringen met Traineeships

KLM, Clim van der Weyden

Ontwikkelprogramma voor Managers- en Specialistengroep

Interview met Clim van der Weyden, Senior Manager Network & Performance bij KLM.

De KLM afdeling Air Traffic Management verzorgt de routeplanning, volgt de vluchten pro-actief en ondersteunt bij routecalamiteiten. Als senior manager Network & Performance bewaakt Clim van der Weyden de capaciteit van het luchtruim boven Schiphol om de KLM dienstregeling punctueel uit te kunnen voeren. Door te anticiperen op wijzigingen zorgen Clim en zijn team dat de vluchten optimaal kunnen verlopen. Om zijn werk goed uit te voeren, heeft hij veelvuldig contact met andere KLM afdelingen, luchthaven Schiphol en de luchtverkeersleiding Nederland.

Essent, Leontine Verboon

Essent Talent Development Programme

Interviews met Leontine Verboon, Opleidingsadviseur
en Marc Lin, Teamleider onderhoud

Binnen het Essent Talent Development Programme werkt Essent nauw samen met Horizon Training & Ontwikkeling. Het ETDP kent drie leerlijnen. Horizon verzorgt de Ik-leerlijn, Essent vult zelf de Organisatie-leerlijn in en energie-specialist EDI draagt zorg voor de Omgevingsleerlijn. Het programma is bedoeld voor medewerkers tussen de 28 en 35 jaar die minimaal een jaar bij Essent werken en drie jaar werkervaring hebben. Jezelf ervoor opgeven is er niet bij.

Van Lanschot

Traineeship Van Lanschot Bankiers 

Interview met Bianca Koman, adviseur HR development bij Van Lanschot.

Bij Van Lanschot Bankiers maken Horizon Training en Ontwikkeling, Mercuri International Nederland en Dukers & Baelemans zich gezamenlijk sterk voor hetzelfde doel: de trainees bij Van Lanschot Bankiers klaarstomen voor de job in een veeleisende, professionele werkomgeving. “We vinden het belangrijk om kennis te integreren met zowel persoonlijke als commerciële vaardigheden”

YSE, Sophie Slippens

IT-managementtraineeship voor Young Professionals

Interviews met Sophie Slippens, manager YSE
en Tara de Korte, Young Professional powered by YSE

YSE werkt sinds een aantal jaar samen met Horizon binnen de traineeships die YSE verzorgt. De trainingen die Horizon verzorgt op hun interactieve en heldere manier sluiten aan bij wat wij onze Young Professionals willen bieden: leren van jezelf en elkaar, fouten maken mag en door te kijken naar de toekomst jezelf steeds maximaal uitdagen om jezelf te ontwikkelen.

Traineegroep AMC

Management Traineeship van het AMC

Afgelopen twee jaar heeft Kees Westein, trainer Horizon Training & Ontwikkeling, het onderdeel persoonlijke ontwikkeling binnen het Management Traineeship van het AMC in Amsterdam verzorgd. Kees Westein:“Ik heb een aantal jonge ambitieuze mensen begeleid ,aan de hand van drie verschillende praktijkopdrachten, op hun ontdekkingsreis. Mooi om te zien hoe zij allen een versnelde groei op thema’s als zelfreflectie, communicatie, persoonlijk leiderschap en advieskracht hebben doorgemaakt. Bijzonder in dit traject is de combinatie van het Horizon concept voor lerend werken (waarbij de ervaringen bij de praktijkopdrachten de basis vormen) en ervarend leren in de vorm van bijvoorbeeld outdoor activiteiten en vechtkunst.” Of zoals Fiona Suwandy, managementtrainee, het verwoordt: ‘Het traineeship was twee jaar lang volop ontdekken en leren. Kees wist ons in zijn trainingen altijd weer te verrassen; afwijken van het programma en afstemmen op onze behoeften was de standaard. Een onvergetelijke ervaring, bedankt AMC en Horizon!’

Het Management Traineeship start jaarlijks, aangemoedigd door de goede ervaringen in de organisatie ging 1 februari jl. alweer de derde groep van start. Weliswaar in aangepaste vorm. AMC heeft er voor gekozen in deze derde uitvoering zowel nieuwe instroom (trainees) als reeds beschikbare talenten binnen AMC op te leiden. Op deze wijze krijgt Talentontwikkeling een vast en gedegen podium binnen het AMC. Horizon draagt daar op deze manier graag aan bij.

Provincie Zuid Holland, Lilian Wiegant

Traineeship Provincie Zuid Holland

Lilian Wiegant, Trainee- en stagecoördinator Provincie Zuid Holland: “Horizon verzorgt nu al enkele jaren het ontwikkelprogramma voor de trainees van de Provincie Zuid-Holland. Wat opvalt is dat ze zeer goed in staat zijn om de actuele organisatiecontext te vertalen naar leersituaties en concreet gedrag. In het programma wordt veel ruimte geboden om te reflecteren op huidig gedrag en te oefenen met gewenst gedrag zodat individueel leren en organisatieleren mooi samenkomen. Zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van het programma verloopt de samenwerking met trainers en de projectondersteuning op professionele en zeer plezierige wijze