Klanten vertellen

Ervaringen met Teamontwikkeling

Provincie Noord-Holland
Marly Christiaanse en Conny Hems

Teamtraining in de praktijk

Conny Hems: “Eigenlijk is na die eerste sessie gelijk de knop omgegaan. Aanvankelijk ging het over belemmeringen, en aan het einde over hoe daar op een constructieve manier mee om te gaan.” Marly Christiaanse: “De grootste openbaring was dat we daar zaten met een gespreksleider die de spanningsvelden heel goed aanvoelde, en ook op de juiste momenten mensen terugfloot en anderen juist weer de ruimte gaf om iets te zeggen. Het grappige is dat we voor ons gevoel de training zelf gedaan hebben uiteindelijk. Hugo stuurde daar natuurlijk wel in, maar dat deed hij heel subtiel.”

Provincie Zuid-Holland
Jacqueline Schoone

Reorganisatie en kwaliteitsslag

Een ingrijpende reorganisatie van de afdeling, met ook een krimp in de formatie. En dan wilde de provincie Zuid-Holland op hetzelfde moment ook nog eens een forse kwaliteitsslag maken in het werk. Ga er maar aan staan. De provincie koos Jacqueline Schoone uit om deze klus tot een goed einde te brengen. Als interimmanager en consultant HRM wordt zij door organisaties ingehuurd om grote veranderingen op afdelingen door te voeren. ‘Ik ben echt een verandermanager’, zegt ze zelf over haar werk.

Brabant Water
Ferry Smits & Kees de Jong

Cultuurtraject

Brabant Water telt sinds de samenvoeging circa 800 werknemers. Zo’n 300 daarvan werken bij de sector Distributie, waar Kees de Jong het hoofd van is. ‘Toen Brabant Water opgestart werd, hebben we bepaald dat we een organisatie wilden die qua cultuur een meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande organisaties’, vertelt hij. ‘Er is toen een groot cultuurtraject opgezet, dat ervoor heeft gezorgd dat integratie van de bedrijven heel voorspoedig is verlopen.’