werkwijze teamperformance

Teamontwikkeling

In onze visie hebben teams een grote kracht. Teams kunnen dichtbij de klant steeds opnieuw vorm geven aan de doelen van de organisatie. In teams kunnen mensen elkaar stimuleren en versterken om veranderingen te implementeren. Alleen is teamontwikkeling geen doel op zich. Het is een noodzakelijke stap om op een efficiënte en innovatieve manier waarde te leveren aan (interne) klanten. En om dat steeds opnieuw te doen. Hiervoor hebben wij Team@Work ontwikkeld.

Team@Work als implementatiestrategie

Effectieve teamontwikkeling bestaat bijna altijd uit een combinatie van vier ontwikkelgebieden (zie figuur). Team@Work start met een intake waarbij onze  trainers samen met u de analyse maakt welke combinatie voor uw team de beste resultaten oplevert. Hierbij kiezen we altijd de aanpak die de grootste hefboomwerking heeft. Met andere woorden:  op welk gebied moeten we beginnen zodat het ook op andere gebieden (nog) beter gaat lopen?

Vier ontwikkelgebieden Team @Work

vier-ontwikkelgebieden-teamwork

Team@Work komt voort uit de praktijk, waar wij zien dat teamontwikkeling op vier ontwikkelgebieden nodig is:

  1. Missie, Visie en Doelen Teams moeten zich geregeld (opnieuw) afvragen waarvoor ze ‘op aarde’ zijn, wat zij hebben toe te voegen en welke doelen daarbij passen.
  2. Structuur, Rollen en Werkwijzen Het team heeft een structuur, een rolverdeling en een werkwijze nodig die passen bij de omgeving waarin het team opereert en de doelen die het wil bereiken. Concepten als Agile, Lean en zelfsturing bieden daarbij aanknopingspunten.
  3. Interactie Om doelen te bepalen en te realiseren hebben teamleden elkaar nodig. Dit vraagt om een hoge kwaliteit van interactie binnen het team. Openheid, vertrouwen, elkaar helpen, elkaar aanvullen, lastige vragen stellen, feedback uitwisselen, besluitvaardigheid en commitment zijn daarbij essentieel.
  4. Talentontwikkeling Een team is sterk wanneer het team inspirerende en uitdagende doelen heeft, waarvoor teamleden het beste van zichzelf moeten geven. Ontwikkelen van je eigen en elkaars talenten is dan een logische voorwaarde voor goed presteren.

De ontwikkeling vindt plaats in het dagelijks werk

Uitgangspunt van Team@Work is dat ontwikkeling vooral plaatsvindt in het dagelijks werk. Het team krijgt de hulpmiddelen om nieuwe vaardigheden,  denk- en werkwijzen  in de praktijk van alledag te implementeren en te monitoren. Daarbij houden teamleden elkaar scherp.  In de evaluatiesessie kijken we vooral hoe de learnings van het traject kunnen worden verbreed naar de organisatie en externe partners. Het vliegwiel van het ‘lerend werken’.

Dat maakt T@W een krachtige en effectieve implementatiestrategie, waarbij veranderingen met en door meerdere teams breed in de organisatie gestalte kunnen krijgen.

Wat speelt er binnen uw team?

Waar loopt u tegenaan? Wat zijn uw organisatiedoelstellingen en welke beweging vraagt dat van uw team? Wij helpen u graag door Team@Work voor uw organisatie in te zetten.

Download de
brochure

publicatie icon

Alles over het Lerend Werken Concept

Conny Herms
aan het woord

“Eigenlijk is na die eerste sessie gelijk de knop omgegaan. Aanvankelijk ging het over belemmeringen, en aan het einde over hoe daar op een constructieve manier mee om te gaan.”

Lees het interview