werkwijze

Nummer één in Traineeships

We werken vanuit leidende principes:

  • Lerend werken concept 70-20-10-principe
  • Ervaringsgericht leren
  • Zelfreflectie als rode draad
  • Eigen verantwoordelijkheid trainee
  • Comfortzone, stretch, stress
  • Variatie aan leervormen
  • Meten is weten
  • Betrekken diverse stakeholders vanuit de organisatie
  • Actieve inzet van business casuïstiek

Voorbeelden van programma’s:

Van Lanschot Bankiers: Persoonlijk Leiderschap en vaardigheden programma. Een heterogene groep van Young professionals en trainees, commercieel, finance en IT.

Provincie Zuid-Holland: Traineeship

Cofely: Technisch traineeship

Expert in leer- en ontwikkelprocessen

Een intern ontwikkelprogramma voor medewerkers die net van de universiteit/hoge school komen vraagt om een stevige partner. Horizon T&O heeft in de afgelopen jaren ruim 1000 Young Professionals binnen diverse organisaties begeleid en veel expertise ontwikkeld ten aanzien van deze doelgroep. Al deze kennis wordt ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe toonaangevende programma’s die mensen en organisaties verder helpen.

Onze kracht ligt in het ontwikkelen, het continue verbeteren en het aanscherpen van zowel bestaande als nieuwe traineeships op basis van een intensief partnership.

Horizon T&O ontwikkelt en verzorgt al meer dan 15 jaar traineeships. Dat doen we door ons te verbinden met uw organisatie en de mensen die er werken. Wij verzorgen traineeships voor o.a. Cofely, Van Lanschot Bankiers en de Provincie Zuid-Holland.

Visie op leren en ontwikkelen
van Young Professionals

De huidige generatie young professionals is intellectueel, ambitieus en heeft de neiging om alles te willen snappen. Ze zijn gedreven om te presteren en willen snel resultaat zien. Ze discussiëren graag over modellen en theorieën, maar ze beschikken nog niet over voldoende praktijkervaring waaraan zij e.e.a. kunnen relateren.

Vanuit de organisatie wordt er van hen verwacht dat zij veranderingen in gang zetten, de heersende cultuur doorbreken en vernieuwing aanbrengen. Dat is een pittige opdracht. Om deze opdracht te kunnen vervullen is het wezenlijk dat trainees zichzelf goed leren kennen. Wij vinden het daarom belangrijk om een veilig leerklimaat te creëren, waarin de groep als lerende groep functioneert. Zo kan de trainee onzekerheden delen en krijgt hij feedback op zijn kwaliteiten.

Een continue leerproces

Horizon T&O start het traject met een ervaringsgerichte opdracht. Vanuit de ervaring die young professionals dan opdoen kunnen ze vervolgens reflecteren, een koppeling maken naar eigen kwaliteiten en dat vertalen in concrete stappen in de praktijk. Wanneer ze hierop reflecteren ontstaat er een continue leerproces. De ontwikkelingen in de huidige tijd zijn voor Horizon T&O reden om diepgang en zelfreflectie in het programma op te nemen. Zelfkennis is voor de young professional een stevige basis om te ontdekken in welke rol, functie en omgeving zijn of haar kwaliteiten voor de organisatie het beste ingezet kunnen worden.

En natuurlijk streven wij naar het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak binnen de organisatie, zodat de business optimaal profiteert.

Verbindend vermogen

De complexiteit van en het tempo waarin veranderingen plaatsvinden, maken dat individuen, teams of afdelingen niet meer zelfstandig in staat zijn om oplossingen te bieden.

Het is essentieel om de kracht van de gehele organisatie te benutten: te verbinden over de muren van afdelings-/businessunits heen. Wij merken steeds vaker dat organisaties hier voor young professionals een rol weggelegd zien.

Dat vraagt van hen dat ze in staat moeten zijn om zich te verbinden, te snappen waar(uit) de huidige cultuur is ontstaan, wat de kwaliteiten van teams en generaties zijn om ze vervolgens uit te dagen om in beweging te komen en waar nodig te veranderen. Deze kwaliteit hebben ze zowel intern als naar buiten gericht nodig: je verbinden met de klant.

Alles over het Lerend Werken Concept

Leontine Verboon
aan het woord

‘Op een gegeven moment merk je dat je met de kennis en kunde die je op school hebt geleerd een heel eind komt, maar dat het ook gaat om je competenties en manier van communiceren.’