De wendbare medewerker: Samenspel tussen HR en Management

Horizon the move 21 november 2017

Zien we de medewerker de strategie van de organisatie volgen, of is het de medewerker die samen met het management de strategie vernieuwt, richting geeft en ervoor zorgt dat ze wordt uitgevoerd? Vanuit het perspectief van ontwikkelingen als duurzame inzetbaarheid zijn bedrijven geïnteresseerd om te onderzoeken in welke mate hun medewerkers beschikken over de kennis en competenties die aansluiten bij de marktbehoeften en de strategische doelen of ambities.

Er is behoefte aan wendbare medewerkers, medewerkers die zich kunnen aanpassen aan voortdurend wijzigende omstandigheden. HR en Management hebben een belangrijke rol in het ontwikkelen van de wendbare medewerker. De wendbare medewerker is de medewerker die zich zelf ontwikkelt, die eigenaarschap neemt over zijn ontwikkeling en daar sturing aan geeft. De medewerker die meehelpt in het agile denken van organisaties om beter op de  behoeftes van klant, burger, patiënt en andere stakeholders kunnen inspelen. Die zich bewust is van eigen talenten en daardoor zijn kansen vergroot op de interne markt.

Wat betekent ‘wendbaar’ precies? En wat kun je als organisatie doen om  de wendbaarheid van mensen aan te spreken en te bevorderen. Wij hebben een lange traditie in het ontwikkelen van programma’s en interventies ter bevordering van wendbaarheid. Hierbij hebben wij geleerd dat een combinatie van invalshoeken het beste werkt.

Horizon the move 21 november
Deze Horizonthemove bijeenkomst willen we onze ervaring met u delen en vertalen naar de vraagstukken rond wendbaarheid in uw organisatie. In een aanbod van inspirerende workshops komen verschillende invalshoeken aan de orde:

  • De medewerker

  • De medewerker als ‘change agent’

  • De leidinggevende

  • Het vraagstuk

  • Het team

  • HR

Programma

Datum:   21 november 2017

Locatie:    Landgoed De Heiligenberg, Leusden

Tijdstip:    16:00 tot 20:00 uur (incl. warm buffet)

Aanmelden is gratis en kan via deze link.

Graag tot dan!

Eerdere thema's

De wereld om u heen is continu in beweging. In de waan van alle dag is het prettig en soms noodzakelijk om even afstand te nemen, om zo nieuwe inzichten op te doen.
Horizon beweegt met u mee door de combinatie van kennis, nieuwe ontwikkelingen en praktijkervaring. Altijd met een link naar de actualiteit, zodat u na een inspirerende pitstop weer verder kunt.

Opgavegericht werken (9 februari 2017)
De transitie van de manager (16 juni 2016)
Talentontwikkeling (19 november 2015 en 2 februari 2016)
Team@work (4 juni 2015)
Lerend Werken (25 juni en 6 november 2014)
Hoe vertaal je KPI’s in gedrag? (6 maart 2014)
Samenwerken tussen generaties (7 februari 2013)
Het Nieuwe Werken (gemeenten/overheid) (30 januari 2013)
Essentiecoaching, van moeten naar willen (13 november 2012)
Werkt Het Nieuwe Werken? (11 september 2012)
EssentieCoaching (12 juni 2012)
Organisatiedynamiek (29 mrt 2012)
Leiderschapsmonologen (7 feb 2012)