Algemene voorwaarden

Horizon | Zet talent in beweging, voldoet aan alle eisen die een opdrachtgever mag stellen aan een professionele organisatie.

We beschikken over het keurmerk van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding NRTO, de brancheorganisatie van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders en hanteren de Algemene Voorwaarden Consumenten en Zakelijke afnemers van de NRTO. Aanvullend daarop zijn de Algemene voorwaarden Freia Opleidingsbedrijven van toepassing. In geval van strijdigheid gelden de NRTO-voorwaarden.

Ook conformeert Horizon | Zet talent in beweging, als lid van de NRTO, zich aan de NRTO-gedragscodes.

Algemene voorwaarden - Consumenten

Lees hier de algemene voorwaarden voor consumenten van de NRTO.

 

Algemene voorwaarden - Bedrijven

Lees hier de algemene voorwaarden voor bedrijven van de NRTO.

 

NRTO Gedragscode

Lees hier de Gedragscode van de NRTO.

 

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.