Moet je leren wel naar de werkplek brengen? – Hugo Hoetink

hugo
21 maart 2016
– In L&D-land hoor ik de laatste tijd vaak de vraag: Hoe brengen we leren naar de werkplek? Een begrijpelijke invalshoek gezien de goed onderbouwde bedenkingen bij het rendement van classroom learning.  Toch bevat deze vraag een aantal vooronderstellingen die een werkelijke doorbraak van de L&D-praktijk naar een hoger niveau  in de weg staan.

Leren buiten de werkplek

De eerste vooronderstelling is dat je kennelijk buiten de werkplek op een zinvolle manier kunt bepalen wat ‘leren’ is om dat dan vervolgens naar de werkplek toe te brengen. Is dit altijd mogelijk?  En is het wenselijk?  Soms heeft men juist op de werkplek zelf het beste inzicht in wat er geleerd moet worden en wat daarvoor de beste methode is.  De werkplek is bij uitstek het domein van de uitvoerende professional, de plek waar de performancedoelstellingen van de organisatie worden waargemaakt, of waar blijkt wat het realiseren van die doelstellingen in de weg staat. Of dat deze doelstellingen ongewenste neveneffecten hebben.

Hoe brengen we het leren naar de werkplek?

Zo komen we op een tweede vooronderstelling achter de vraag: Hoe brengen we het leren naar de werkplek?  Namelijk dat er op de werkplek geen leren zou plaatsvinden zonder dat L&D het er naartoe brengt.  Vaak zijn spontane leerprocessen op de werkplek zeer krachtig. De kunst is om de opbrengst van deze processen in beeld te krijgen en te verspreiden.  De vraag is dan eerder:  ‘Hoe brengen we het leren naar andere werkplekken en naar het management?’  Of ‘Hoe brengen we het leren naar L&D’? Van storytellers heb ik geleerd dat verhalen een krachtige drager van leerervaringen zijn. Ze bevatten reflecties en nieuwe oplossingen, waarschuwingen en inspiratie.  En verhalen hebben het vermogen zich snel en effectief te verspreiden! Ik gun L&D’ers, inclusief mijzelf, een open oor voor de verhalen van de werkplek, in plaats van zo druk te zijn met ‘brengen’.  Misschien is het opvangen en verspreiden van verhalen wel de beste manier om het leren op de werkplek te faciliteren.
Wilt u hierover met ons in gesprek, kom dan naar Next Learning. Wij ontmoeten u graag op het White Label Point, tijdens de Learning Table of op het Pitch Podium. Boek uw kaarten via ons en u ontvangt € 200,- korting.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.