Klantcase: Heembouw Verbindend Leiderschap

Heembouw creëert plekken waar mensen willen zijn. Dat is hun drijfveer. Als ontwerpende bouwer realiseren zij bedrijfsruimten, kantoren en woningen. Heembouw is winnaar “Beste Werkgever van Nederland” en al 3 jaar op een rij uitgeroepen tot World-class Workplace. De ontwerpende bouwer heeft ook een sterke duurzame ambitie: bouwen en ontwerpen met een positieve footprint.

Die duurzaamheidsvisie is hun kompas. Daar hoort een duurzame cultuur bij met mensen die integraal samenwerken van ontwerp tot aan realisatie. Multidisciplinaire teams die met elkaar werken aan duurzame oplossingen voor de klant. Bij deze manier van werken is verbindend leiderschap essentieel, leidinggevenden en medewerkers in een leidende positie die het voorbeeld geven en het voortouw nemen.

Vraag aan Horizon

Hoe kunnen jullie hierbij aansluiten met een programma voor het verder ontwikkelen van verbindend leiderschap in de organisatie?

Programma Verbindend leiderschap

De programma’s van Horizon ontstaan altijd in co-creatie. Samen met Heembouw hebben we het onderwerp verkend, inzichten gedeeld en doelen benoemd. Zo hebben we optimaal gebruik gemaakt van elkaars talent, kennis en ervaring om een programma te maken dat tot in de kern bij Heembouw past.

De basis voor dit programma wordt gevormd door de drie niveaus van verbinding;

  1. Verbinding met jezelf: het vergroten van zelfkennis en kennis over eigen patronen, waardoor je beter verbonden bent met wie jij bent en waarvoor je staat. Vanuit deze authenticiteit ben je beter in staat om verbinding met anderen te maken.
  2. Verbinding met en tussen anderen; juist op belangrijke (moments-of-truth) momenten waar spanning ontstaat. Verbinding creëren als er sprake is van verschil tussen verschillende typen mensen.​
  3. Verbinding met de omgeving;​ Op meerdere manieren kijken vanuit een hoger perspectief naar de organisatie. Wat zie je dan? Welke overstijgende bewegingen en acties zijn er dan nodig? En wat kun jij dan doen.

​​Het programma kreeg een looptijd van 7 maanden en bestaat uit 3 modules van 2 dagen, individuele coaching en intervisies. In de eerste groep zaten 10 deelnemers uit verschillende klantgroepen, zowel procesleiders als andere leidinggevenden.

Programma is een groot succes

In mei 2023 startte de eerste editie met een inspirerende kick-off onder leiding van Holdingdirecteur Roland van Oostrom, directeur Heembouw Wonen Gerard Bac en senior trainer Kees Westein. Gedurende het programma is onderling regelmatig contact geweest om het effect in de groep en in de organisatie te bespreken. Nu, na 7 maanden, kunnen we met trots terugkijken op een succesvolle eerste editie.

Dat het programma zo succesvol is, is volgens Kees toe te schrijven aan verschillende factoren;

Sterke betrokkenheid vanuit de directie. Roland van Oostrom en Gerard Bac hebben een zichtbaar aandeel in de opzet, uitvoering en ontwikkeling van het programma. Daarmee wordt het belang van verbindend leiderschap voor Heembouw extra bekrachtigd.

Leidinggevenden van de deelnemers hebben regelmatig een rol in het programma. Die rol wordt met veel verantwoordelijkheid gedragen, waardoor er een sterke verbinding is tussen het programma en de business.

De Horizon signatuur is zowel in het programma als in de samenwerking met mensen in de organisatie duidelijk merkbaar. Wat we in de trainingen doen, doen we ook daarbuiten; gelijkwaardig samenwerken, een waarderend appèl doen op elkaar, ongemak benoemen en bespreekbaar maken, impact creëren en delen, zowel voor de deelnemers als voor de organisatie.

Ambassadeurs. De deelnemers zijn heel bewust de verbinding met zichzelf en met anderen aangegaan. Dat doen ze niet alleen in de veilige omgeving van de trainersgroep, maar ook daarbuiten in de business. Daarmee zijn ze ambassadeurs van Verbindend Leiderschap in de organisatie.

 Merkbaar resultaat

De effecten van het programma zijn zowel in de groep als daarbuiten merkbaar. Alleen al doordat deelnemers vanuit verschillende klantgroepen in één groep zaten, heeft het programma geleid tot meer verbinding door de hele organisatie.

Alle deelnemers hebben concrete momenten in het dagelijks werk gecreëerd waarbij ze zichzelf hebben uitgedaagd om nieuw, merkbaar gedrag in te zetten dat bijdraagt aan de verbinding in de organisatie. Hierdoor worden bijvoorbeeld obstakels in projecten eerder en beter besproken zodat er tijdig kan worden bijgestuurd wanneer nodig, of er worden meer bewuste keuzes gemaakt bij het aangaan van nieuwe contracten doordat brede twijfels nu eerder op tafel komen.

Tevens is het merkbaar dat samenwerken vanuit Verbindend Leiderschap wederkerig en gelijkwaardig is. Daarmee ga je voorbij aan hiërarchie en kun je optimaal werken in multidisciplinaire teams.

Hoe nu verder?

Heembouw gelooft in sterke multidisciplinaire teams die met elkaar werken aan duurzame oplossingen voor de klant. Bij deze manier van werken is verbindend leiderschap essentieel.

Om het merkbare effect in de organisatie verder te versterken, start Heembouw daarom dit jaar met de tweede editie van Verbindend Leiderschap.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.