Leiderschap in een Talentgerichte Organisatie (deel 2)

In een 3-delige serie verkennen we de kracht van een talentgerichte organisatie en hoe het omarmen van talent, het creëren van een cultuur van waardering en ontwikkeling, en talentgericht leiderschap leidt tot een cultuur van groei en innovatie.

Het tweede artikel in onze serie richt zich op leidinggeven aan talent en het creëren van een goede leercultuur.

Leidinggevenden zorgen voor behoud en ontwikkeling van talent

De voortdurende veranderingen in onze maatschappij en de business doen een appèl op het talent van alle professionals in de organisatie. Om goed aangesloten te blijven op de vraag van klanten is het belangrijk dat talent in beweging blijft. Het ontwikkelen van talent levert de organisatie niet alleen relevante dienstverlening of producten op: het vergroot ook de betrokkenheid van medewerkers.

Leidinggevenden spelen hier een belangrijke rol in. Aan hen de belangrijke taak om zowel goede resultaten te behalen met hun teams als zorg te dragen voor de individuele ontwikkeling en groei van hun medewerkers. Een mooie en lastige uitdaging, want beide taken vragen een andere focus.

 Hoe zet je talent in beweging?

In het vorige artikel (de basis van een Talengerichte Organisatie) definieerden we talent als die unieke combinatie van jouw kwaliteiten, drijfveren en persoonlijke waarden waardoor anderen jouw werk als waardevol ervaren. Talent heeft de neiging om zich te blijven ontwikkelen. Het is de bron van plezier, energie en voldoening in je werk.

Talent heeft dus de neiging om zich te blijven ontwikkelen, maar dat gebeurt alleen vanuit de hotspot. Daar waar talent, ontwikkelingen in de business en jouw uitdagingen optimaal samenkomen. Vanuit daar ontstaat beweging. Het Horizon model voor talentontwikkeling helpt die hotspot te ontdekken en vormt daarom de basis van al onze trainingen en programma’s.

 • Je wordt je bewust van je eigen talent en de manier waarop het zich ontwikkelt
 • Je krijgt zicht op ontwikkelingen in de business
 • Je vindt je uitdaging en maakt de verbinding tussen jouw talent en de steeds veranderende business
 • Je ontdekt wat voor jou de hotspot is en hoe je daar blijft in jouw dagelijks werk

Een inclusieve benadering van Leiderschap

Talent in beweging gaat hand-in-hand met een inclusieve benadering van leiderschap. Inclusief leiderschap gaat over het erkennen en waarderen van de diversiteit aan talent binnen de organisatie. Dit betekent het creëren van een omgeving waarin alle medewerkers zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen voor hun unieke bijdragen en perspectieven. Het gaat ook over het actief bevorderen van gelijkheid, diversiteit en inclusie in alle aspecten van de organisatie.

Ontwikkelen van Talent op alle niveaus

Een inclusieve benadering van leiderschap richt zich op het ontwikkelen van talent op alle niveaus van de organisatie. Dit omvat niet alleen het identificeren van veelbelovende individuen voor leiderschapsposities, maar ook het investeren in de groei en ontwikkeling van medewerkers op alle niveaus en in alle functiegebieden. Effectieve leiders bieden mogelijkheden voor leren en ontwikkeling, mentoring en coaching, en creëren een cultuur van continu leren en verbetering.

Tips voor Leidinggevenden:

 1. Geef ruimte aan talent
 2. Doe een waarderend appèl op het talent van medewerkers
 3. Verbind het talent van medewerkers met de gewenste richting van de business
 4. Stimuleer het zelflerend vermogen van het team
 5. Creëer een klimaat waarin teamleden elkaar uitdagen en inspireren

Resultaat voor de organisatie

Organisaties die serieus aandacht besteden aan leidinggeven aan talentontwikkeling zien resultaten in de wendbaarheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast draagt talentontwikkeling bij aan een positieve, groei gerichte, leercultuur. Dit is wat het organisaties oplevert:

 • Wendbare en zelfverzekerde professionals

Doordat de leidinggevende aandacht heeft voor talentontwikkeling wordt het talentbewustzijn van de professional versterkt. Hierdoor weten  professionals beter wat wel en niet bij hun past, kunnen zij beter hun behoeften aangeven werken ze meer vanuit hun kwaliteiten. Het effect is dat ze hierdoor ook beter met verandering kunnen omgaan: ze zoeken hun houvast minder in hun huidige taken, ze vinden hun zekerheid in de mogelijkheden van hun talent.

 • Loyale professionals behouden

De leidinggevende die professionals de kans geeft hun talent te onderzoeken en te ontwikkelen, weet professionals beter aan zich te binden. Professionals op alle niveaus voelen zich gezien; ze zullen minder geneigd zijn buiten de deur te kijken en ze zullen eerder op een eerlijke manier het gesprek aangaan als zij toch voelen dat ze iets anders willen.

 • Vergroot eigenaarschap bij verandering

Leidinggevenden die de businessdoelstellingen weten te koppelen aan concrete, uitdagende opdrachten helpen professionals om eigenaarschap te nemen over hun werk en ontwikkeling. Professionals die met hun deskundigheid bijdragen aan de missie en de ambitie van de organisatie voelen zich betrokken en gewaardeerd. Zij zijn de ‘change agents’ die zorgen dat de verandering gaat leven, en dat is nodig om innovatie en groei te laten slagen.

De programma’s van Horizon helpen je bij het inrichten van een talentgerichte organisatie. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Bekijk onze programma’s of neem direct contact op met Mink Jelle Zijlstra.

Blijf op de hoogte voor het volgende artikel in onze serie, waarin we dieper ingaan op het belang van bouwen aan een cultuur van waardering en ontwikkeling.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.