Onze uitgangspunten

Om het optimale resultaat te behalen, bekijken wij per programma welke aanpak en mix van interventies, zowel online als offline, hier het beste bij past. Elk programma is weer uniek, maar als basis hanteren we wel een aantal uitgangspunten.

Creëren van een effectieve leergroep

We besteden veel aandacht aan het vormen van een effectieve leeromgeving waarin deelnemers, docenten, coaches, programmamanager/-coördinator samen bouwen aan een veilig, vertrouwd en constructief leernetwerk. Oftewel een leergroep met voldoende cohesie, waarin samen leren vanzelfsprekend is, waarin deelnemers zich kwetsbaar durven op te stellen, zij elkaars kwaliteiten en leerpunten kennen en elkaar helpen door het geven van constructieve feedback. Deelnemers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Zij stappen bewust in en weten dat hierbij een hoge mate van zelfreflectie, motivatie, betrokkenheid en zelfsturing komt kijken.

 

Toepassingsgericht leren

In onze ontwikkelprogramma’s worden state-of-the-art theorieën, modellen en concepten aangeboden. Ervaring leert ons dat het alleen opdoen van kennis niet werkt bij onze technische doelgroep.  Om echt betekenis te kunnen geven aan deze kennis, maken we dan ook altijd de vertaling naar de praktijk van de deelnemers. We werken hierbij zoveel mogelijk met casuïstiek vanuit de deelnemers en organisatie zelf.

Deelnemers passen nieuw opgedane inzichten bewust toe in hun werkpraktijk, zij experimenteren volop en reflecteren op de effecten. Deze reflectie, oftewel ervaren bezinning, wordt wederom gedeeld in de leergroep. Dit zorgt voor een zich herhalende leercyclus en brengt niet alleen de deelnemer maar ook de organisatie van de deelnemer verder.

Afstand én dichtbij

In onze ervaring is het voor de deelnemer soms praktisch, soms mentaal niet gemakkelijk om tijd en ruimte vrij te maken voor een ontwikkeltraject. De waan van de dag overheerst. Vertragen, reflecteren en (fysiek) afstand nemen is op onderdelen noodzakelijk om echt te verdiepen en tot nieuwe inzichten te komen. Tegelijkertijd is er ook een grote behoefte aan praktische leeropbrengsten die men direct kan toepassen in die weerbarstige werkpraktijk. De uitdaging is dus om de deelnemers waar nodig uit te dagen tot reflectie en afstand nemen én daarnaast heel dicht bij die praktijk te blijven.

Meer weten over incompany?

Ook geïnteresseerd in een ontwikkeltraject dat jouw organisatie verder kan brengen? Neem dan contact op met onze programmamakers.

Begrijpen doe je met je hoofd, leren met hoofd, hart en handen

Niet iedereen leert op dezelfde manier: sommige deelnemers geven de voorkeur aan het lezen van theoretische stukken, voor anderen is bijvoorbeeld oefenen in de praktijk veel effectiever. In onze programma’s houden we rekening met de verschillende leervoorkeuren.

We weten ook dat alleen leren met je hoofd niet voldoende is: zeker bij een zo persoonlijk onderwerp als leiderschap is het van belang deelnemers ook echt aan den lijve te laten voelen en emotioneel te laten ervaren wat dit behelst. In al onze programma’s speelt ervaringsgericht leren dan ook een belangrijke rol en nemen we onderdelen op die deelnemers aanspreken op emotioneel en fysiek niveau, zoals leiderschap simulaties (outdoor-trainingen), het laten dirigeren van een koor, en het organiseren van constructieve maar stevige feedback van begeleiders en collega-deelnemers. Het betreft niet alleen het leren met hoofd, hart en handen, maar ook het handelen vanuit hoofd, hart en handen, bijvoorbeeld door met een trainingsacteur nieuw gedrag voor de praktijk te oefenen, om dit vervolgens ook in hun dagelijkse werk toe te passen. Door beide kanten te combineren (aansluiten bij de meeste effectieve leerstijlen, en aanspreken op verschillende niveaus) wordt leren zo effectief mogelijk georganiseerd.

Gezamenlijke learning journey

In het leren doen we voortdurend nieuwe ervaringen en inzichten op. Individueel maar ook als groep kan de focus en leerbehoefte daardoor verschuiven. Daarom zijn onze programma’s niet in steen gebeiteld maar stellen we ons individueel en collectief voortdurend de vraag wat er nodig is om de volgende stap te zetten. Hier passen we ons aanbod op aan. Daarmee zijn TSM, de klant en de deelnemers gezamenlijk eigenaar van en verantwoordelijk voor de inhoud van het programma.

Blended learning

Ruimte voor actie- en ervaringsgericht leren ontstaat door in het programma zeer bewuste keuzes te maken in online en offline leren. Pure kennisoverdracht en theorievorming (het stevig inhoudelijke fundament) vinden waar mogelijk online plaats. Offline creëren we leerlaboratoria waarin wederzijdse inspiratie, betekenisgeving, toepassing en reflectie centraal staan.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.