Het organisatievraagstuk is leidend

Het vraagstuk van de organisatie is leidend in het ontwerp en uitvoer van het ontwikkelprogramma. Vanuit de co-creatie gedachte leggen we het accent daar waar de organisatie om vraagt: leiderschapsontwikkeling, cultuurverandering, (specifieke) kennisontwikkeling, ontwikkelen van projectmanagement, het generen van nieuwe business, commercieel bewustzijn, werken aan zichtbaarheid, organisatievernieuwing, innovatie, of een combinatie hiervan.

Bij programma’s die in co-creatie worden ontwikkeld kun je denken aan het volgende:

Leiderschapsontwikkeling: leiderschap betekent iets anders voor elke organisatie

Leiders spelen een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van een organisatie: zij zijn degenen die de lijnen uitzetten en bewaken, die vaak een groter overzicht (moeten) hebben over wat er in verschillende onderdelen binnen een bedrijf, bij klanten en in de markt speelt, en degenen die medewerkers helpen zich optimaal te ontwikkelen binnen de lijnen die voor de organisatie als geheel het meeste wenselijk zijn. Het is dan behulpzaam als leiders een gedeeld beeld hebben van het soort leiderschap, waarmee de organisatie het meest is gebaat en daarin in meer of mindere mate ook een gedeelde taal en een gedeeld begrippenkader hebben.

Onze ervaring is dat het (opnieuw) expliciet maken van het soort leiderschap, dat de organisatie verwacht van cruciaal belang is om een leiderschapsprogramma effectief te laten zijn. Zowel voor de individuele deelnemers als voor de organisatie als geheel. Om het gewenste leiderschap van een organisatie scherp te krijgen, betrekken wij de directie bij de ontwikkeling van het leiderschapsprogramma. In de ontwerpfase  bevragen we hen op het gewenste leiderschap en dagen hen uit om hier zo concreet mogelijk in te worden. De directieleden zijn mededragers van het programma.

Meer weten over incompany?

Ook geïnteresseerd in een ontwikkeltraject dat jouw organisatie verder kan brengen? Neem dan contact op met onze programmamakers.

Complexiteitsmanagement – VUCA

Zoals eerder genoemd, wordt de organisatie context op veel fronten complexer en veeleisender. In plaats van het trachten deze ontwikkelingen te beheersen, zullen leiders en managers in staat moeten zijn om verandering en complexiteit te hanteren en hierop te anticiperen. Alert zijn op kansen en bedreigingen en verdragen dat niet alle ontwikkelingen kunnen worden voorzien. Een context waarin veel variabelen in een steeds hoger tempo veranderen, vraagt om een wezenlijk andere manier van werken. Deze ontwikkeling wordt tegenwoordig vaak geduid met de term VUCA. VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Wat zoiets betekent als: Bewegelijk; Onzeker; Complex en Ambigu.

Inzicht in complexiteitsmanagement is wat ons betreft een van de hulpmiddelen voor leiders en managers om deze VUCA wereld te hanteren. Het accepteren van de volledige bandbreedte van wederzijdse afhankelijkheden, belangen en connecties tussen onderdelen in het systeem. De complexiteit niet reduceren door deze star op te knippen in projectplanningen en risico analyses, maar deze als het ware te absorberen en de focus te leggen op procesmanagement.

Innovatie, managen van transitie en (persoonlijk) leiderschap

Vaak krijgen we de vraag om samen met de opdrachtgever een programma te ontwerpen waarin wij managers en leiders faciliteren in hun persoonlijke ontwikkeling en klaarstomen voor toekomstige uitdagingen. Deze uitdagingen maken dat de deelnemers meer dan voorheen in staat moeten zijn om, in lijn met de visie van de organisatie, een lange termijn strategie te ontwikkelen voor hun eigen afdeling en hier actief op te sturen. Dit vraagt om inhoudelijke kennis en vaardigheden.

Het vraagt ook om het ontwikkelen van het vermogen om ‘uit te zoomen’, acties in te zetten die op korte termijn gedoe op leveren, om op middellange termijn uit te komen waar men wil. Te kunnen reflecteren op het effect van het eigen handelen, snappen hoe verandering te faciliteren en zich te realiseren dat dit soms irrationeel gedrag oproept, bij anderen en bij hen zelf. Kortom, persoonlijk leiderschap.

Het versterken van het persoonlijk leiderschap wordt (vaak) gekoppeld aan de uitdagingen in de eigen praktijk en is gericht op het succesvol kunnen blijven opereren in een steeds complexere en continue veranderende context.  In een innovatieve context is het up-to-date houden van kennis niet genoeg. Het gaat om de realisatie dat kennis die voorheen relevant was, dat in nieuwe situaties niet vanzelfsprekend meer is. Het gaat om leren te leren. Vanuit vertrouwen in jezelf, en in anderen, te durven handelen, ook als de situatie te complex is om direct te overzien. Om te kunnen verbinden met anderen, ook als het spannend wordt en om je eigen emoties en de emoties van je medewerkers zo te reguleren, dat je met elkaar succesvol kunt zijn.

Resultaatgericht projectmanagement

De bril die wij graag gebruiken wanneer wij met project managers en project directeuren werken aan het verstevigen van hun (persoonlijk) leiderschap, is die van de projectlemniscaat. Deze maakt duidelijk dat de focus in projecten vaak beweegt tussen vier kanten: de ik-kant (persoonlijk leiderschap), de wij-kant (teamontwikkeling), de zij-kant (managen van context, de klant en overige stakeholders) en de het-kant (project). Een stevig project manager voelt zich vertrouwd met alle vier kanten, (h)erkent de samenhang tussen deze kanten, en durft zich vrij en bewust te bewegen over de lemniscaat. Samen met de opdrachtgever bepalen we waar de focus binnen het opleidingsprogramma moet liggen.

Potentials/trainees

Binnen de technische bedrijven, waar wij programma’s verzorgen, werken veel hoogopgeleide mensen. In hun, veelal technische, opleidingen hebben zij veel kennis opgedaan. Deze kennis kunnen zij goed toepassen in de praktijk, maar is vaak erg specialistisch. Als je in de praktijk de stap naar het leiden van een project of het aansturen van een team wilt maken, dan is daar meer voor nodig dan de specialistische kennis uit de opleiding. Wij ontwerpen daarom met enige regelmaat ontwikkelprogramma’s voor potentials waar de nadruk ligt op de ontwikkeling van business know how (bv. finance, strategie etc) en het ontwikkelen van het leiderschap. Bij het leiderschap gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van je zelfkennis, het leren reflecteren, interactie met anderen, samenwerken, interveniëren, het creëren van een team.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.