Lerend werken

Gebaseerd op het 70-20-10-principe

Horizon heeft een uniek geïntegreerd concept ontwikkeld, genaamd Lerend Werken, dat gebaseerd is op het 70-20-10-principe van Charles Jennings. Het helpt u om uw mensen en daarmee uw organisatie doelgericht in beweging te houden. Met ons Lerend Werken Concept geeft u uw mensen de steun en stimulans om uit hun comfort zone te komen en daadwerkelijk nieuwe stappen te zetten.

Hoe faciliteer je lerend werken?

Het 70-20-10-principe van Jennings heeft de afgelopen jaren veel bijval genoten in de opleidingsbranche. Niemand zal ontkennen dat mensen 70% leren door te doen, 20% leren van en met elkaar en 10% door het zogenoemde formele leren (workshops/trainingen/cursus). Iedereen snapt dat de 70-20-10-indeling een logische is. De grote vraag is: hoe faciliteer je het en zorg je dat de totale 100% elkaar versterkt? Want de 70% gaat niet vanzelf …

Focus op de praktijk

Horizon heeft een uniek concept ontwikkeld, het Lerend Werken concept, waarin de focus op de 70% ligt. Dat realiseren we door te starten met een driegesprek tussen leidinggevende, deelnemer en trainer. In dit gesprek staat de vraag centraal: wat heb jij (deelnemer) nodig om je targets, KPI’s of doelstellingen te realiseren? Het antwoord hierop vertaalt de deelnemer in leerdoelen en concrete acties om die doelen te realiseren. Na het gesprek voert de deelnemer de leerdoelen en acties in de online feedbacktool in.
Ook haakt hij (online) een mentor aan (een collega die hem t.a.v. dit leerdoel kan ondersteunen) en hij gaat aan de slag. Hij voert de actie uit, krijgt online feedback van de mentor en de trainer, reflecteert zelf (online) en vertaalt dit in nieuwe acties. Het leren in de praktijk (70%) is begonnen: actie, ondersteuning, feedback, reflectie, resultaat: Lerend Werken!

Paradigmashift

Doordat de focus in ons concept op de 70% ligt, zijn vragen als ‘hoe borg je het geleerde in de praktijk?’ of ‘hoe realiseer je de transfer?’ geen issues meer. Deze vragen horen thuis in het ‘paradigma van de leerwereld’. Jarenlang hebben we voornamelijk vanuit dit paradigma naar ons vakgebied gekeken. We waren bezig met het aantal modules, de onderwerpen, de werkvormen en met leerdoelen voor de training. Om vervolgens de brug naar de praktijk te slaan. Horizon kijkt vanuit het ‘paradigma van de presteerwereld’. Organisatiedoelstellingen (vertaald in afdelings- of teamdoelen) hanteren we als vertrekpunt. Wat heeft het team, de manager of de professional nodig om deze doelstelling te realiseren? Het antwoord hierop is heel divers, omdat ieder individu iets anders nodig heeft. Deze individuele aanpak komt uitstekend tot z’n recht in het Lerend Werken Concept. Individueel maatwerk, maar wel met de neuzen in dezelfde richting!

Mink Jelle Zijlstra

Advies op maat?

Neem contact op met Mink Jelle
088 – 556 02 17