Team Coaching

Elk team heeft zijn eigen uitdagingen. Het Center for Leadership Development kan teams op verschillende manieren verder helpen:

Creative young business people working on business project in office

Team effectiviteit

Leidinggeven aan teams vraagt kennis en vaardigheden omtrent het effectief laten functioneren en ontwikkelen van teams. Leer hoe je op een waarderende manier je eigen team kunt beschouwen en aansturen. Hoe principes uit de groepsdynamica en teamontwikkeling zich uiten en in zekere mate voorspelbaar zijn. Welke krachten zitten er in je team en laat je je teamleden optimaal tot bloei komen? Hoe bouw je van je team een (h)echt team. Welke patronen zie je en welk leiderschap wordt gevraagd? Neem geen genoegen met een team die niet matig presteert. Laat een coach met je meekijken en je helpen.

Leiding geven aan multiculturele teams

Als teamleider helpt het je om bewust te zijn van de significante rol die cultuur speelt bij de samenwerking met internationale collega’s in teams (of groepen klanten en andere stakeholders). Je krijgt inzicht in je eigen culturele programmering en leert hoe dit je eigen gedrag en perceptie beïnvloedt en dat van anderen. Je leert culturele verschillen op interactieve wijze en aan de hand van Hofstede’s cultuur model begrijpen waardoor jouw (interculturele) communicatie en dat van jouw teamleden effectiever wordt.

Leidinggeven aan virtuele teams

Virtueel leidinggeven vereist additionele vaardigheden en competenties van jou en je teamleden: welke? En hoe kan je ze verder ontwikkelen? Hoe zorg je ervoor dat je juist in de virtuele omgeving zichtbaar bent voor jouw team – wat voor leiderschapsstijl is het meest effectief? Je ontdekt ook de kritische succesfactoren voor een succesvol en happy virtueel team – en hoe kun je ze deze kun implementeren.

Intervisie

Intervisie gaat over elkaar verder helpen conform een methodische aanpak.  Deelnemers leren om op een andere manier te kijken naar eigen werk gerelateerde problemen of dilemma’s.  Het gaat om werkelijk luisteren naar de ander, je eigen oordeel uitstellen en je leren verplaatsen in het referentiekader van de ander. Een intervisiegroep wordt begeleid door een ervaren coach.

Boardroom Coaching

Soms is het lastig om ontwikkeling op boardroom niveau bespreekbaar te maken. Ego’s en onduidelijke belangen spelen mee. Als het gaat om lastige onderwerpen of transitievraagstukken dan kan het helpen om een externe coach in te zetten. Een coach die het gesprek kan faciliteren, een beweging kan creëren en daarmee de board verder kan helpen. Iemand die kan analyseren wat de veranderkundige opgave zou kunnen zijn. En moeten bovendien alle neuzen dezelfde kant op of voldoet een gezamenlijk beeld? Wat staat je als directieteam(lid) te doen? Wat moet anders om zaken waar te maken?

Sensemaking

Organisaties worden steeds meer uitgedaagd om zich te verhouden tot een snel veranderde en complexer wordende context. Om antwoorden te ontwikkelen op nieuwe uitdagingen, die een appèl doen op vermogens die vaak haaks staan op de vertrouwde manieren van werken en kijken naar leiderschap, samenwerken en betekenis geven.

Meer en meer blijkt dat de mate waarin leiderschapsteams zelf kunnen dealen met een onvoorspelbare wereld, cruciaal is voor de mate waarin zij in staat zijn om hun organisatie te faciliteren om te excelleren in deze nieuwe werkelijkheid. Vanuit het Center for Leadership Development bieden wij executive teams ondersteuning bij het werken rond de vaak adaptieve vraagstukken die op hen afkomen, in het voeren van een generatieve dialoog en daarmee in het ontwikkelen van hun vermogen tot sensemaking.

Individuele coaching

Het Center for Leadership Development biedt naast teamcoaching ook verschillende vormen van individuele coaching

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.