Maturity scan

Een bedrijf die effectief weet te innoveren en veranderen door een groot lerend vermogen: dat is een lerende organisatie. Deze gezonde leercultuur sluit aan bij de behoefte van veel professionals: betekenisvol en uitdagend werk doen. Hierdoor trek je nieuwe professionals aan en het helpt je om talent te behouden.

Wil je een lerende organisatie zijn, dan is een sterke leercultuur van cruciaal belang, vooral in een wereld die constant in beweging is.

Met onze Maturity Scan meten we het lerend vermogen van jouw organisatie. De resultaten van de scan geven inzicht in de huidige staat van de leercultuur en biedt inspirerende oplossingen voor verbetering.

Met de Maturity Scan krijg je:

• Kennis van de kenmerken van een lerende team of organisatie

• Inzicht in de huidige leercultuur in jouw team/organisatie; met name het gedragen beeld hierover

• Een Hefboom matrix met ontwikkelacties

• Test cards met uitgewerkte ontwikkelacties: concrete aanbevelingen om de verbeterpunten om te zetten naar een plan van aanpak

Voor wie

Als opdrachtgever heb je de volgende vragen:

• Hoe staat het er bij ons voor, zijn wij een lerende organisatie?

• Wat is onze leercultuur, wat is daar sterk aan en waarmee zitten we onszelf in de weg?

• Wat is het geheim van een lerende organisatie, en wat zijn de dingen die wij te doen hebben om daar naartoe te groeien?

• Hoe kunnen we de betrokkenheid van medewerkers vergroten?

• Hoe blijven we als organisatie wendbaar zodat onze producten en diensten relevant blijven?

Kortom: wil je weten wat je kunt doen om verder te ontwikkelen naar een lerende organisatie? Met de scan krijg je onderbouwde inzichten om in de organisatie de juiste acties in gang te zetten

Programma

Het proces van de Maturity Scan wordt per situatie op maat gemaakt. De stappen in het proces kennen een logische volgorde, maar het aantal uur of bijeenkomsten dat benodigd is voor de scan, de analyse, uitwerking en doorvertaling verschilt per opdrachtgever.

Voorbeeld proces:

 • Voorbereiding – Samen de aanpak bespreken.
 • Data verzamelen – Online vragenlijst ter voorbereiding van sessie 1
 • Sessie 1 – Een gemeenschappelijk beeld vormen
 • Sessie 2 – De hefboom benoemen
 • Optioneel Sessie 3 en 4

Meer details over het proces en onze werkwijze lees je in de onze brochure.

Meer weten?

Download vrijblijvend de digitale brochure met uitgebreide praktische informatie over de Maturity Scan.

Resultaten

Organisaties die een Maturity Scan met ons uitvoeren, krijgen goed onderbouwde inzichten in de huidige leercultuur en concrete handvatten om de lerende organisatie verder te professionaliseren. Dit is wat een goede leercultuur organisaties oplevert:

 • Continue verbetering: Een lerende organisatie streeft voortdurend naar verbetering en innovatie. Dit betekent dat er een cultuur heerst waarin feedback en kritische evaluatie van processen en resultaten worden vanzelfsprekend is.
 • Adaptief vermogen: De organisatie is flexibeler en sneller in staat om te reageren op veranderingen in de markt, technologie, klantwensen of andere externe factoren. Dit adaptieve vermogen wordt versterkt door de bereidheid om te leren en nieuwe manieren van werken te omarmen.
 • Kennisdeling: Er is een sterke nadruk op het delen van kennis en informatie binnen de organisatie. Dit kan gebeuren door formele kanalen zoals trainingen en workshops, maar ook door informele interacties zoals peer learning en mentoring.
 • Leiderschap dat leren ondersteunt: Leiders binnen de organisatie spelen een cruciale rol in het bevorderen van een leercultuur. Zij moedigen open communicatie aan, ondersteunen risico’s nemen en leren van fouten.
 • Strategisch leren: Leren en ontwikkelen worden strategisch benaderd en zijn geïntegreerd in de langetermijnvisie van de organisatie. Er wordt gezorgd voor alignment tussen leerdoelen en organisatiedoelen.
 • Experimenteren en innovatie: Er is ruimte voor experimenteren en het testen van nieuwe ideeën. Fouten worden gezien als leermomenten in plaats van mislukkingen.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.