WIE ZIJN WIJ?

Horizon Training en Ontwikkeling is expert in talentontwikkeling. Wij brengen uw mensen en daarmee uw organisatie in beweging. Dat doen we met een heldere focus op het te behalen resultaat en de individuele bijdrage van uw medewerkers. Zo vergroten we het lerend vermogen van uw mensen en de organisatie.

Lees meer

talentontwikkeling-home2

TALENTONTWIKKELING

Talentontwikkeling is volgens ons een interessante  invalshoek  om naar organisatieontwikkeling te kijken. Alle talent binnen organisaties benutten, zowel exclusief en inclusief, dat is onze missie. Door ons Werkend Leren concept ligt de focus daarbij op toegevoegde waarde. Lerend werken, dat is de toekomst, daar zijn wij van overtuigd. Wij ontwikkelen:

HTM juni

Horizon the move: Opgavegericht werken

Overheidsorganisaties experimenteren volop met nieuwe organisatievormen, zoals ‘opgavegericht werken ‘. Zij zoeken hiermee een antwoord op de complexe dynamiek van de omgeving, die zich onder andere kenmerkt door burgerinitiatieven, decentralisaties, bezuinigingen, en nieuwe technologieën. Wat betekent deze nieuwe organisatievormen voor u en uw medewerkers?

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Ieder mens heeft de intrinsieke behoefte om zich te ontwikkelen en om in beweging te blijven. Dat betekent niet dat het vanzelf gaat. Iedereen heeft favoriet gedrag ontwikkeld. Dit gedrag levert veel op, maar het kan ook belemmeren om nieuwe stappen te zetten. Om te groeien moet je uit je comfortzone komen

Wij zijn ervan overtuigd dat persoonlijke en professionele ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In elk traject neemt het ontdekken van persoonlijk leiderschap in relatie tot de organisatie een belangrijke plaats in.

Dit is de rode draad is in al onze trajecten maar sommige vraagstukken vragen om een aanpak in de vorm van een open training.

Lees meer

kies uw ontwikkeltraject:

 

uw markt: