Trainen in tijden van corona

Naar aanleiding van de berichten rondom de nieuwe maatregelen om het Covid-19-virus in te dammen heeft de overheid aanvullende maatregelen afgekondigd. De overheid noemt ons expliciet als activiteit die, met inachtneming van de richtlijnen, door mag blijven gaan. Dit betekent dat we onze trainingen blijven organiseren met als vertrekpunt kleinschalige, fysieke ontmoetingen in een veilige setting op locaties die ruim aan de RIVM-maatstaven voldoen. Juist in deze tijd, waarin veel contact online plaats vindt, zien wij dat fysieke ontmoetingen een belangrijke toegevoegde waarde van onze trainingen vormen.

In nauw contact met onze deelnemersgroepen en trainers bekijken we hoe we vanuit dit vertrekpunt het beste de komende modules concreet gaan realiseren. Zo faciliteren we het samenzijn waar veel behoefte aan is, binnen de ruimte die wordt geboden.
Heb je vragen of wil je meer weten over hoe wij onze trainingen organiseren? Bekijk ons protocol Veilig Trainen of neem contact met ons op, via 088-5560200 of stuur ons een mail: info@horizontraining.nl .

Ontwikkeltrajecten op maat

Onze ontwikkeltrajecten stimuleren mensen in organisaties om van betekenis te zijn en blijven. Zo werken we elke dag aan onze toekomstdroom: een wereld waarin ieder mens en elke organisatie in Nederland een verschil maakt voor een specifieke doelgroep en voor onze wereld. Als mensen vanuit hun talent van betekenis zijn, gaan ze met plezier naar hun werk. Zo kunnen we samen de uitdagingen aan van onze maatschappij. Ons bewust van de voortschrijdende digitalisering, klimaatverandering en globalisering. Met elkaar werken aan een leefbare en eerlijke wereld. Wij noemen dat: betekenisvol werken.

We zijn persoonlijk, waarderend en confronterend in onze ontwikkeltrajecten.
We ondersteunen jou en je collega’s met plezier naar blijvend resultaat.


PostNL ontwikkeltrajecten

Persoonlijk leiderschap
voor de toekomst van PostNL

Building Futures

beeld interwerview klm

Medewerkers KLM
scherpe focus op business-doelstellingen

Lerend werken

TNO-gebouw

Inwerkprogramma
startende research managers bij TNO

Talentontwikkeling

Nu écht aan de slag
met je talenten?

Het is voor elk bedrijf cruciaal om binnen de organisatie alle talent te (h)erkennen en te ontwikkelen. Stel jezelf als HR-verantwoordelijke of leidinggevende daarom de vraag: Hoe scoort mijn organisatie op het gebied van talentontwikkeling?