Gezonde werknemers dankzij respect en waardering op werkvloer

PW de Gids 1 maart 2017 – Een organisatie bestaat bij gratie van de mensen die er deel van uitmaken. Organisaties die slechts een zuiver instrumentele blik hanteren op human capital, waarbij mensen inwisselbaar zijn, blijken geen bodem voor waardigheid. Dat stelt prof. dr. Rob Blomme deze maand in zijn inaugurele rede bij de Open Universiteit van Heerlen. Hij benadrukt dat het belang van de menselijke conditie en menselijke waardigheid naast het economische belang veel meer op de voorgrond zou moeten staan. Mensen ontlenen – naast transactionele uitwisseling – een groot deel van hun identiteit, zelfrespect en waardigheid aan het werken binnen een organisatie.

Menselijke waardigheid

Sommige onderzoekers stellen dat de Managementpraxis en het onderzoek naar Management en Organisatie sterk zijn beïnvloed door het neoliberalisme. Daarin staat centraal dat het menselijke welzijn grotendeels voortkomt uit de mate waarin economische vrijheid voor individuen mogelijk is. Zij verwijzen naar het onderbelichte belang van het begrip menselijke waardigheid binnen de huidige management- en onderzoekspraxis.
In het vakgebied Management en Organisatie wordt desondanks nog nauwelijks stilgestaan bij de menselijke waardigheid. “Merkwaardig”, stelt Blomme. “Juist voor ons vakgebied is dit aspect relevant en zijn er veel argumenten die de relevantie ervan voor de managementpraxis en het onderzoek in dit vakgebied rechtvaardigen.”

Lagere werkloosheid

Humanistisch management doet niet alleen recht aan de doelstellingen van de organisatie maar ook aan de menselijke waardigheid van medewerkers. De gevolgen van het denken vanuit rendement, zoals werkloosheid, laaggekwalificeerd werk, medewerkersmisbruik, uitval door ziekte zoals burn-out, fysieke klachten en depressiviteit, kunnen door deze managementaanpak worden teruggedrongen.
Hiermee zet Blomme zich af tegen het high performance-denken dat tegenwoordig de maat is. De heersende mening is toch dat een HR-directeur die zich richt op werktevredenheid, werkomgeving en andere interventies om de sfeer en tevredenheid te verhogen, het niet gaat redden.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.