Manon Ruijters hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering.

Manon Ruijters hoogleraar leren, ontwikkelen en gedragsverandering21 november 2017 – Management Impact – Manon Ruijters is benoemd tot hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering. Vrijdag sprak zij haar inaugurele rede, oratie, uit over Leren in verandering, over lerende organisaties, professionele teams en goed werk.

Leren even vrij van werk

Over het deelnemen aan opleidingen hoor je niet alleen geklaag (zoals weleens het beeld is dat ontstaat) over tijdsverlies, verplichting en gebrek aan relevantie voor de praktijk. Even zo vaak hoor je: ‘Het is ook wel lekker, even er tussenuit, gewoon even rust, geen veertig dingen die je moet doen, even tijd om stil te staan en na te denken.’ Leren is dan even vrij van werk. Overigens is dat ‘vrij’ ook betrekkelijk. Want, is het vaak niet zo dat conferentiedagen rustig drie dagdelen beslaan en dat je ineens niet meer vrij bent om te bepalen wanneer je naar het toilet kan, of er tijd is om een sigaret te roken of even te babbelen. Goed beschouwd is opleiden niet vrijer dan werken, maar kent het een andere dynamiek. Continue reading “Manon Ruijters hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering.”

Blijven leren moet het nieuwe normaal worden

FD 31 oktober 2017 – Werkend Nederland worstelt met het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden. Drukte, verkeerde prioriteiten en een gebrek aan focus maken leren lastig. En dat terwijl het belangrijker is dan ooit nu robots en computers steeds meer taken en banen veroveren. Wat moeten werkgevers en werknemers doen om stilstand te voorkomen?

 

60% van de mensen leert niets of nauwelijks iets nieuws tijdens het werk

Stilzitten is geen optie, zegt Nick van Dam, hoogleraar bedrijfsleren & leiderschapsontwikkeling aan de Nyenrode Business Universiteit en partner bij McKinsey & Co. Hij noemt de situatie zorgwekkend. “60% van de mensen leert niets of nauwelijks iets nieuws tijdens het werk”, zegt Van Dam. “Werkgevers en werknemers die hier niets mee doen, staan straks op achterstand of buitenspel. Want juist nu zijn er grote veranderingen op het gebied van kennisintensief werk. Kijk maar wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd. De komende jaren veroudert kennis en ervaring nog veel sneller.” Werkgevers onderkennen inmiddels het belang van voortdurende ontwikkeling van het personeel. 90% wil maatregelen nemen om medewerkers langer vakbekwaam en vitaal te houden. 75% biedt hiertoe scholing aan, blijkt uit onderzoek van salarisverwerker ADP, uitgeverij Performa en adviesbureau Berenschot.

De komende jaren veroudert kennis en ervaring nog veel sneller

Continue reading “Blijven leren moet het nieuwe normaal worden”

Werknemers zijn sceptisch over een duidelijk traject voor ontwikkeling

 

 Onderzoek ADP – Minder dan de helft van de werknemers geeft het bedrijf waar ze werken een hoge score voor de verschillende aspecten van talentmanagement, terwijl de werkgevers zelf over het algemeen vinden dat ze het goed doen. Dit is met name zichtbaar in de planning van carrièreontwikkeling. Continue reading “Werknemers zijn sceptisch over een duidelijk traject voor ontwikkeling”

Neanderthalers waren al ‘Agile’

 Over talentontwikkeling en wendbaarheid

Blog Hugo Hoetink – Uit de onderwijspsychologie is bekend dat de prestaties van leerlingen sterk worden bepaald door de verwachtingen die de leerkracht van hen heeft. Heeft de leerkracht het beeld dat een bepaalde leerling veel mogelijkheden heeft, dan treedt een proces van selffulfilling prophecy in werking en wordt de kans groter dat deze leerling goed presteert.

In dit licht is het opmerkelijk dat in veel organisaties wordt gesproken over ‘Neanderthalers’,  ‘Fossielen’, ‘Dinosaurussen’, ‘Leemlagen’ en ‘Dor Hout’  om (groepen) medewerkers aan te duiden van wie sommige anderen vinden dat zij niet wendbaar zijn. Dikke kans dat deze medewerkers zich voegen naar de heersende verwachtingen.  De ‘Droeftoeters’, ‘Ankerhangers’  en ‘Remmers in Vaste Dienst’  zullen hun rol met steeds meer verve gaan spelen. Continue reading “Neanderthalers waren al ‘Agile’”

‘Werkgevers moeten investeren in werknemers in plaats van hen af te kopen’

FD 9 oktober 2017 -‘Werkgevers hebben hun personeelsbeleid structureel verwaarloosd gedurende de crisisjaren. Dat zegt directeur Harry van de Kraats van werkgeversvereniging AWVN in een interview met deze krant. Personeelsmanagers zijn volgens hem verslaafd geraakt aan het uitdelen van gouden handdrukken in plaats van de eigen mensen goed op te leiden en te behouden voor de arbeidsmarkt.

Rot op met je cadeautje; de pijn van feedback die er toe doet

Blog Aukje Menger – “Het is gewoon niet goed genoeg wat we daar doen. Het programma raakt de kern niet. En wie neemt daar eigenlijk verantwoordelijkheid voor?” De collega in kwestie is duidelijk niet blij. Dat kan ik natuurlijk benoemen. En het is effectief om door te vragen; want waar zit de onvrede nou precies? En wat kan ik doen om bij te dragen aan verbetering? Genoeg mogelijkheden om een constructieve wending aan dit gesprek te geven. Maar dat was helaas niet mijn eerste reactie. Want deze feedback deed pijn. In de eerste plaats omdat ik een appel voelde op mijn verantwoordelijkheidsgevoel en oog voor kwaliteit; eigenschappen die ik mijzelf toedicht en waar ik binnen mijn werk veel waarde aan hecht. In de tweede plaats omdat het programma waar het over gaat een programma is waar ik veel tijd en energie in stop. Kortom: een klassieke reactie op feedback, ik voelde mij aangevallen. Dus begon ik te sputteren, te mitsen en te ‘ja maar-en’. Begrijpelijk, maar helaas niet zo effectief. Continue reading “Rot op met je cadeautje; de pijn van feedback die er toe doet”

HR heeft nog veel te winnen met talentmanagement

 PW 5 oktober 2017HR heeft nog veel te winnen met talentmanagement Werknemers en werkgevers lijken verstrengeld in een oneindig datingproces. Zelfs werknemers die zeggen loyaal te zijn of een vaste baan hebben, zijn steeds op zoek naar iets beters.

Werknemers op zoek naar iets beters

Volgens ADP zijn werkgevers zich er terdege van bewust dat een deel van de werknemers op zoek is naar iets beters of openstaat voor een toenaderingspoging van een ander bedrijf. “Ze onderschatten echter hoeveel werknemers dat ook daadwerkelijk doen: zelfs van de werknemers die zeiden niet ‘actief’ op zoek te zijn, gaf 42 procent aan open te staan voor het idee. Werkgevers hadden ingeschat dat 21 procent van hun personeel zo zou denken.” Continue reading “HR heeft nog veel te winnen met talentmanagement”

Waar blijft de transformatie van HR-functie?

Waar blijft de transformatie van HR-functie?

PW 27 september 2017 – Ondernemingen besteden wereldwijd te weinig aandacht aan de noodzakelijke vernieuwing van de HR-functie, blijkt uit onderzoek van KPMG. “Ze onderschatten de strategische waarde van HR.”

Bijna 60 procent van de ondernemingen heeft geen plan van aanpak kent voor de hervorming van de HR-functie, blijkt uit het wereldwijde onderzoek HR Transformation van KPMG. Er deden bijna negenhonderd bedrijven aan mee uit vijftig landen.

Nieuwe technologische mogelijkheden, zoals cloud-based HR en slimme automatisering, worden nauwelijks benut om de HR-functie te hervormen, aldus de onderzoekers. Bovendien ontberen volgens hen veel bedrijven adequaat management om de noodzakelijke veranderingen op het gebied van HR daadwerkelijk door te voeren. Het gevolg: de HR-functie voegt bij veel ondernemingen onvoldoende waarde toe. “Bedrijven profiteren hierdoor niet alleen onvoldoende van het arbeidspotentieel dat zij in huis hebben, zij zetten ook hun concurrentiepositie op het spel. Een beperkt aantal bedrijven is zich bewust van het feit dat het veranderende ondernemingsklimaat vraagt om een geheel andere invulling van de HR-functie”, aldus KPMG.

‘Een weloverwogen besluit over de werknemers die in de toekomst nodig zijn, is echter van essentieel belang’ Continue reading “Waar blijft de transformatie van HR-functie?”

Behandel uw collega goed; hij of zij beslist straks mee over uw salaris

Beoordelingsgesprek
Illustratie Ronald Slabbers

FD 10 september 2017 – De frustratie over het obligate eindejaarsgesprek heeft een aantal toonaangevende bedrijven aangezet tot een radicale vernieuwing van hun beoordelingscyclus: bij accountants- en adviesorganisatie PwC en advocatenkantoor Baker McKenzie bijvoorbeeld wegen beoordelingen van collega’s sinds kort mee bij het bepalen van promotie en salaris van werknemers.

Hun toekomstdroom: een werkvloer waar de manager een stap terug doet, en iedereen elkaar het hele jaar door complimentjes geeft dan wel corrigeert met behulp van smartphonesoftware. De boodschap in het traditionele eindejaarsgesprek mag voor de werknemer dan ook geen verrassing meer zijn.

Millennial geboeid houden

Continue reading “Behandel uw collega goed; hij of zij beslist straks mee over uw salaris”

Weerstand tegen verandering is aangeboren

Management impact 12 september 2017 – Bedrijven veranderen sneller dan ooit. Dat stelt nieuwe eisen aan medewerkers, die mee moeten veranderen maar dat vaak niet doen. Hoe zorg je ervoor dat je eigen medewerkers de motor achter innovatie worden in plaats van dat ze op de rem trappen?

Wat is de succesformule voor innovatie? Daarover kan Hoogleraar neuropsychologie Margriet Sitskoorn in principe heel kort zijn: “Prefrontaalkwabontwikkeling”, zegt ze. Ze begrijpt dat dit antwoord toelichting nodig heeft. “De prefrontaalkwab zijn onze voorste hersenen. Dit is evolutionair gezien het meest recent ontwikkelde hersengebied. De prefrontaalkwab maakt dat wij ons kunnen aanpassen aan verandering, dat we leren van feedback en dat we kunnen plannen. Dit hersengebied zorgt er ook voor dat we out of the box kunnen denken en ergens een visie op kunnen ontwikkelen. Het regelt bovendien de motivatie. Kortom, een heleboel vaardigheden die je als bedrijf nodig hebt om te innoveren, komen vanuit de prefrontaalkwab. Hoe beter deze is ontwikkeld, hoe gemotiveerder mensen zijn om mee te gaan met verandering en hoe vaker zij ook zelf met ideeën voor innovatie zullen komen.”