Behandel uw collega goed; hij of zij beslist straks mee over uw salaris

Beoordelingsgesprek
Illustratie Ronald Slabbers

FD 10 september 2017 – De frustratie over het obligate eindejaarsgesprek heeft een aantal toonaangevende bedrijven aangezet tot een radicale vernieuwing van hun beoordelingscyclus: bij accountants- en adviesorganisatie PwC en advocatenkantoor Baker McKenzie bijvoorbeeld wegen beoordelingen van collega’s sinds kort mee bij het bepalen van promotie en salaris van werknemers.

Hun toekomstdroom: een werkvloer waar de manager een stap terug doet, en iedereen elkaar het hele jaar door complimentjes geeft dan wel corrigeert met behulp van smartphonesoftware. De boodschap in het traditionele eindejaarsgesprek mag voor de werknemer dan ook geen verrassing meer zijn.

Millennial geboeid houden

Continue reading “Behandel uw collega goed; hij of zij beslist straks mee over uw salaris”

Weerstand tegen verandering is aangeboren

Management impact 12 september 2017 – Bedrijven veranderen sneller dan ooit. Dat stelt nieuwe eisen aan medewerkers, die mee moeten veranderen maar dat vaak niet doen. Hoe zorg je ervoor dat je eigen medewerkers de motor achter innovatie worden in plaats van dat ze op de rem trappen?

Wat is de succesformule voor innovatie? Daarover kan Hoogleraar neuropsychologie Margriet Sitskoorn in principe heel kort zijn: “Prefrontaalkwabontwikkeling”, zegt ze. Ze begrijpt dat dit antwoord toelichting nodig heeft. “De prefrontaalkwab zijn onze voorste hersenen. Dit is evolutionair gezien het meest recent ontwikkelde hersengebied. De prefrontaalkwab maakt dat wij ons kunnen aanpassen aan verandering, dat we leren van feedback en dat we kunnen plannen. Dit hersengebied zorgt er ook voor dat we out of the box kunnen denken en ergens een visie op kunnen ontwikkelen. Het regelt bovendien de motivatie. Kortom, een heleboel vaardigheden die je als bedrijf nodig hebt om te innoveren, komen vanuit de prefrontaalkwab. Hoe beter deze is ontwikkeld, hoe gemotiveerder mensen zijn om mee te gaan met verandering en hoe vaker zij ook zelf met ideeën voor innovatie zullen komen.”

Stuw uw team op tot Olympische hoogten

HR praktijk 12 september 2017 – Topsport en talentmanagement, de twee ontlopen elkaar niet veel. HR en leidinggevenden in organisaties kunnen dus veel leren van de topsportmentaliteit. Welke leiderschapscompetenties moet je in huis hebben? Hoe zorg je voor vasthoudendheid bij jezelf en je team om tot grote prestaties te komen? Oud-manager van het gouden Olympische zeilteam, Maike Willems, geeft de antwoorden.

“In Rio zorgden we elke avond voor een bijzonder goede, door een diëtiste bepaalde maaltijd. Die aten we gezamenlijk, in de achtertuin van ons teamhuis. Zo hadden we controle op wat Dorian en Marit aten en creëerden we een moment waarop ze samen waren. Dat heel goede eten was voor hen meer dan reden genoeg om daar te zijn. Vervolgens spraken ze aan tafel ineens over de wind op baan x of de stroming in baan y.” Aan het woord is Maike Willems, tien jaar lang teammanager van het nationale zeilteam. Met Dorian van Rijsselberghe en Marit Bouwmeester won ze op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zelfs twee keer goud. Teams met een dergelijke incentive bij elkaar brengen, daar staat ze voor. “Ik denk dat Dorian en Marit door het uitwisselen van die informatie al een voorsprong op de concurrentie hadden. Die hadden ze niet gehad, als we dat goede eten niet voor ze hadden geregeld.”

Arbeidsmobiliteit heeft flinke boost nodig

Arbeidsmobiliteit heeft flinke boost nodigPW 8 september 2017 – Bestuurders maken zich zorgen over de mobiliteit in de organisatie (44%). Ze vinden dat de arbeidsmobiliteit, zowel in- door- en uitstroom, een flinke boost moet krijgen.Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van Raet, HR-dienstverlener, onder 1.100 Nederlandse werknemers, 565 HR-managers, 409 zzp’ers en 102 bestuurders uit verschillende branches.

Een belangrijk aandachtspunt in het verbeteren van het talentmanagementbeleid voor C-level is het verhogen van de arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid (56%). HR-managers zijn bijna net zo bezorgd over de arbeidsmobiliteit van de medewerkers in hun organisatie. 37 procent van hen geeft aan dat dit een punt van zorg is de komende tijd.

Risico’s van lage arbeidsmobiliteit Continue reading “Arbeidsmobiliteit heeft flinke boost nodig”

Millennials hebben niets met het Nieuwe Werken

millenialsPW 31 augustus 2017 – Werken waar en wanneer je wil? Aan de meeste millennials is het niet besteed. Zij willen graag duidelijkheid en structuur zodat ze hun werk-privébalans kunnen bewaken. Dat concludeert dr. Stephan Corporaal, associate lector HRM & Smart Industry aan het expertisecentrum TechYourFuture. Corporaal promoveerde op een onderzoek naar de aspecten die jonge baanzoekers in hun werk en bij organisaties belangrijk vinden. Continue reading “Millennials hebben niets met het Nieuwe Werken”

Succesvol transformeren naar nieuwe organisatievormen

zelfsturing28 augustus 2017 – Om aan complexe opgaven in deze turbulente wereld te beantwoorden, vragen organisaties steeds meer van al het talent dat zij in huis hebben. Op meer en meer plekken in de organisatie is behoefte aan betrokkenheid, denkkracht en initiatief. Dit biedt medewerkers de kans om meer inhoud te geven aan hun functie en zich te ontwikkelen. Als
organisaties willen inzetten op talentontwikkeling, moeten zij daar wel ruimte voor maken. Daarbij gaat het niet alleen om managementaandacht en opleidingsmogelijkheden, maar ook om nieuwe organisatievormen. De aloude ‘hark’ geeft relatief weinig ruimte aan ontplooiing van talent. Concepten die uitgaan van zelforganisatie, zoals zelfsturende teams, Lean, Agile en opgavegericht werken, hebben meer te bieden. Tenminste, zo lijkt het. Want vaak leidt de invoering van deze conceptentot teleurstelling.

In onze  whitepaper waarschuwen we voor een viertal valkuilen en geven we tips hoe HR(D)-professionals de
organisatie daarvoor kunnen behoeden. Download de whitepaper Talentontwikkeling & Zelfsturing

Duurzame inzetbaarheid meten maakt resultaten inzichtelijk

Duurzame inzetbaarheid meten maakt resultaten inzichtelijk

PW 19 augustus– Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de HR-agenda – bij veel HR-afdelingen zelfs op nummer één, zo bleek onlangs uit groot HR-onderzoek van Driessen. Binnen Nederlandse organisaties zijn al ontelbare initiatieven gestart om de Nederlandse werknemer duurzaam inzetbaar te houden. Maar wat leveren al deze prachtige initiatieven nu onder aan de streep op? Hier geldt: meten is weten. Maar welke data moet je dan paraat hebben? En welke aspecten maken nou écht het verschil? HR-adviesbureau Lee Hecht Harrison deed onderzoek naar de opbrengsten van duurzame inzetbaarheid bij negen werkgevers, variërend in grootte en sector. Deelnemende bedrijven waren onder andere DSM, Adecco, Capgemini, Tate&Lyle en Merck.

In totaal werden data over zo’n 12.000 medewerkers verzameld om de inspanningen van duurzame inzetbaarheid te meten. Van wetenschappelijke aard is het onderzoek niet, maar de resultaten lijken wel een hoop fabels bij werkgevers over duurzame inzetbaarheid tegen te spreken. Bovendien laat het mooie best practices zien. Continue reading “Duurzame inzetbaarheid meten maakt resultaten inzichtelijk”

Kom uit je groove

Blog Aukje Menger 18 juli 2017– De afgelopen weken kwam ik in trainingen en coaching regelmatig op de vraag ‘wat zijn jouw patronen?’. Het deed me denken aan muziek; ‘get into the groove’ (of misschien liever ‘get out of your groove’). Een groove is een ritme dat swingt omdat niet alle noten precies op de ‘juiste’ tel wordt gespeeld. Daardoor lijkt een groove te leven en heb je meestal zin om erop te dansen of bewegen. De ritmesectie en de melodiesectie samen dragen bij aan het ritme dat als kenmerk heeft dat het swingt.

En dat is voor patronen in denken en doen ook vaak kenmerkend; op een bepaald manier zijn ze uitnodigend en lijkt het alsof je er automatisch op ‘meedanst’. Voorbeeld: je bent geneigd om meer met anderen bezig te zijn dan met jezelf. Dat patroon heb je op een gegeven moment ontwikkeld, omdat dat op dat moment nuttig gedrag was. Omdat je daarmee in je gezin wat kon betekenen en steun kon geven bijvoorbeeld. Niks mis mee. Maar nu bevind je jezelf in een werkomgeving, waarin jij zelf moet zorgen dat je interessante klussen krijgt. Of je eigen grenzen aan moet geven. Dat wordt verdraaid lastig als je vooral let op wat anderen nodig hebben. Het wordt je duidelijk dat je een ‘nieuwe groove’ nodig hebt om in deze setting effectief te zijn. Jezelf vaker beseffen waar jij behoefte aan hebt en dit hardop kenbaar maken aan je omgeving. Continue reading “Kom uit je groove”

Diversiteit essentieel voor Talentontwikkeling

PW 10 juli 2017 – Diversiteit is noodzakelijk voor wie aan de slag wil met talentontwikkeling. Want wie niet in staat is om de specifieke talenten van mensen te zien, zal die talenten ook niet kunnen laten groeien.

Diversiteit betekent hier dus: ieders talent zien en gebruiken. Waar voorheen iedereen op dezelfde manier moest werken, kregen mensen iets aangeleerd. De kracht van diversiteit optimaal benutten is wanneer organisaties een appel doen op het talent van alle medewerkers. Continue reading “Diversiteit essentieel voor Talentontwikkeling”