Duurzame inzet in top 3 HR-thema’s 2017

duurzaamPW de Gids 13 oktober 2016 – Medewerkers langer gezond en inzetbaar houden is een van de belangrijkste HR-thema’s in de publieke sector. Hét thema waar HRM’ers in de publieke sector zich de komende jaren over buigen is duurzame inzetbaarheid. Voor maar liefst 56 procent van de HRM’ers staat het langer en gezond inzetbaar blijven van medewerkers in de top drie van prioriteiten. Dat blijkt uit HRM Barometer 2016-2017 van Driessen HRM en Kantar TNS onder 450 HRM’ers in de publieke sector.

HR doet niet genoeg aan talentmanagement

De vergrijzing neemt al tijden toe in Nederland. In de publieke sector gaat dit nog net iets sneller dan in andere sectoren. Volgens 60 procent van de HRM’ers krijgen deze medewerkers dezelfde kansen in de organisatie als jongere medewerkers. Voor het krijgen van kansen zijn ontwikkeling en mobiliteit sleutelbegrippen.

Mobiliteit wordt dan ook in 60 procent van de organisaties in het publieke domein gestimuleerd. Slechts 49 procent denkt dat hun organisatie voldoende investeert in ontwikkeling van medewerkers. Talentmanagement is een thema dat nauw verbonden is met ontwikkeling. Maar liefst 72 procent van de respondenten vindt dat de organisatie hier meer aan moet doen.

Geluk als onderdeel van duurzame inzetbaarheid

Werkgeluk en duurzame inzetbaarheid zijn nauw met elkaar verbonden. Geluk van de medewerker heeft bij maar liefst 52 procent van de HRM’ers een centrale positie in de organisatie. Bij slechts 12 procent is dit niet het geval.

Deel op:

Lees ook:
> Een podium voor bescheiden vernieuwers
> Talentontwikkeling en innovatie

One thought on “Duurzame inzet in top 3 HR-thema’s 2017

  1. Heidy ten Napel

    Herkenning. Ik wil het graag wat breder trekken. “Waardevol ontwikkelen” gericht op wat waardevol is voor de medewerker én de organisatie is een mooi kader om te komen tot werkgeluk en duurzame inzetbaarheid! Waar mogelijk is daarbij de focus op het talent van medewerkers van toegevoegde waarde zowel voor de medewerker als voor de organisatie. Van doorslaggevend belang is hierbij ook de context; de fit met de omgeving en het ontwikkelklimaat.

Comments are closed.