Doelen Talentmanagement: Creëren van lerende organisatie

Talentmanagement
RAET onderzoek – HR-managers en bestuurders zijn het erover eens: het belangrijkste doel van talentmanagement is het waarborgen van continuïteit, waardoor de organisatie toekomstbestendig blijft. Beide groepen zien in talentmanagement ook een strategie om de kwaliteit van de dienstverlening of de productie omhoog te brengen.Verschil in visie op talentmanagement is er ook: HR-managers letten vooral in op het verhogen van de betrokkenheid en motivatie van medewerkers (41%), terwijl bestuurders meer streven naar een lerende organisatie die zich snel en agile kan aanpassen aan de veranderende omgeving (39%).

[linkedin_link]

 

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.