Geïnspireerde medewerkers veel productiever

teamontwikkeling_werkwijzeP&O actueel 16 december 2015 – Nieuw onderzoek van Bain & Company, in samenwerking met de Economist Intelligence Unit, wijst op het belang van inspiratie voor medewerkers. Geïnspireerde medewerkers zijn ruim twee keer zo productief als tevreden medewerkers.

De piramide van medewerkersbehoeften

De behoeften van medewerkers kunnen volgens de piramide van Maslow weergegeven worden. Allereerst moeten basisbehoeften, zoals een veilige werkomgeving en de beschikbaarheid van de juiste hulpmiddelen, vervuld worden. Dit levert tevreden medewerkers op. Daarna komt de behoefte aan autonomie en het onderdeel zijn van een leuk team. Dit levert betrokken medewerkers op. Medewerkers die betekenis ontlenen aan en geïnspireerd raken door de missie van de organisatie bereiken de top van de piramide. Dit zijn de geïnspireerde medewerkers.
Geïnspireerde medewerkers productiever
De consultants Michael Mankins en Eric Garton hebben 300 managers gevraagd om de productiviteit van ontevreden, tevreden, betrokken en geïnspireerde medewerkers te beoordelen. Tevreden medewerkers zijn productief op een indexniveau van 100 (ontevreden medewerkers scoren 71). Betrokken medewerkers produceren op een niveau van 144. En geïnspireerde medewerkers scoren maar liefst 225 op deze schaal. Het loont dus om te streven naar betrokken en geïnspireerde medewerkers.

Investeer in de basis
Meer betalen leidt niet tot meer betrokken of meer geinspireerde medewerkers. Dit kan zelfs het tegenovergestelde effect hebben. Toch wordt dit middel vaak door organisaties ingezet.
Organisaties investeren echter weinig in de basis van de piramide, die dus eerst op orde moet zijn. Medewerkers hebben last van bureaucratische processen, teveel vergaderingen en een traag besluitvormingsproces. Dit levert geen tevreden medewerkers op, laat staan betrokken of geïnspireerde medewerkers, zo stellen Mankins en Garton.
Inspirerend leiderschap
Bij de oprichting van een bedrijf is vaak direct duidelijk wat het doel en de missie van de organisatie zijn. Medewerkers worden hierdoor geïnspireerd. Maar na verloop van tijd, als bijvoorbeeld de oprichter weggaat, gaat deze inspiratie verloren en gaat het alleen nog om geld verdienen om aandeelhouders tevreden te stellen.
Inspirerend leiderschap is dus essentieel. Managers moeten medewerkers hun volledige potentie laten benutten, goede teams samenstellen en er voor zorgen dat de missie van individuen of team verbonden is aan dat van de organisatie. Veel medewerkers willen voldoening uit hun werk halen.
Investeren in inspiratie, bijvoorbeeld het daarin coachen van managers, loont. Investeringen worden snel terugverdiend doordat geïnspireerde medewerkers veel productiever zijn.

 

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.