Leidinggevende krijgt 6,4 voor leiderschapsstijl (en geeft zichzelf een 7,6)

HR Praktijk 19 januari 2016 – Dertig procent van de medewerkers vindt zijn eigen baas ‘directief’. En dat terwijl de baas dat zelf heel anders ziet: slechts vijf procent van de leidinggevenden vindt van zichzelf dat hij een directieve leiderschapsstijl heeft.

Als het gaat over hiërarchie en bureaucratie staan leidinggevenden en medewerkers lijnrecht tegenover elkaar: waar 59 procent van de leidinggevenden aangeeft dat hiërarchie en bureaucratie in hun organisatie verleden tijd zijn, is maar liefst 68 procent van de medewerkers van mening dat dat nog zeker niet het geval is. Ondanks deze uitgesproken verschillen van inzicht behouden de meeste medewerkers breed vertrouwen in het beleid van hun leidinggevenden. Ook vinden medewerker en zijn leidinggevende elkaar in hun visie op talent. Beiden zijn het erover eens dat talent cruciaal is voor de toekomst van hun organisatie.
Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het Nationaal Leiderschapsonderzoek, een jaarlijks onderzoek naar de vraag hoe leiders hun organisaties aansturen en wat de medewerkers daarvan vinden en verwachten. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte. Dit jaar deden 558 leidinggevenden en 116 medewerkers mee.

 

Rapportcijfer en (on)zichtbaarheid CEO

Opvallend is dat er vaak veel verschil zit tussen hoe leidinggevenden zichzelf zien en hoe hun medewerkers dat beoordelen. Zo geven leidinggevenden zichzelf een 7,6 voor hun leiderschapsstijl, terwijl de medewerker daar maar een 6,4 voor over heeft. 90 Procent van de leidinggevenden geeft aan dat binnen de door hem uitgezette koers de medewerkers de vrijheid krijgen om de doelstellingen te realiseren. Slechts 62 procent van de medewerkers deelt dit gevoel van vrijheid. Daarnaast vindt 47 procent van de leidinggevenden en 56 procent van de medewerkers dat de CEO vaak onzichtbaar is.

Talent is belangrijk maar blijft onderbelicht in het bedrijfsbeleid

Ten aanzien van talent zitten leidinggevende en medewerker meer op één lijn. Beiden zijn het erover eens dat talent talent aantrekt (LG: 90 procent, MW: 91 procent), dat talentgerichte organisaties succesvolle organisaties zijn omdat zij mensen boven procedures en functies stellen (LG: 82 procent, MW: 84 procent) en dat de enige manier om als organisatie te overleven, is door actief beleid te voeren op talent (LG: 65 procent, MW: 68 procent). Kortom: talent is cruciaal voor de toekomst van het bedrijf. Toch investeert niet iedereen voldoende tijd en geld in het werven van talent. Een ander probleem is dat wanneer talent eenmaal binnen is, de omstandigheden voor ontplooiing van het talent niet altijd optimaal zijn (LG: 27 procent, MW: 54 procent). In het onderzoek hebben medewerkers veel aan te merken op hun leidinggevende, maar als gevraagd wordt naar het niet slagen van ontplooiing van talent, dan geven ze niet direct de schuld aan de leidinggevende. De eigen verantwoordelijkheid wordt daarin minstens zo belangrijk geacht.

Talent in teams

Over het succesvol laten functioneren van teams zijn zowel leidinggevenden als medewerkers het eens dat men situationeel moet kijken naar talent en hoe dit in te zetten (LG: 97 procent, MW: 94 procent). Dat houdt in dat men niet alleen het talent als individu beoordeelt, maar vooral ook kijkt naar het team als geheel en per taak bepaalt welk talent in de lead moet zijn. Maar ook hier geldt dat wat in theorie wenselijk is, in de praktijk lang niet altijd wordt toegepast. Zowel bij leidinggevenden als bij de medewerkers geeft slechts één-op-de-vier aan dat het normaal is dat medewerkers rouleren waarbij ze steeds op hun talent worden ingezet.

Toekomst

Medewerkers hebben vertrouwen in het beleid van de organisatie, maar leidinggevenden hebben hier meer vertrouwen in. Daarnaast zijn leidinggevenden significant positiever over de toekomst van de organisatie. 73 Procent van de leidinggevenden verwacht dat hun organisatie over 3 jaar sterker is dan nu. Ten opzichte van 2014 (67 procent) is dit een significante stijging. Van de medewerkers verwacht 42 procent een sterkere positie en 40 procent verwacht ongeveer eenzelfde positie als nu. Deze percentages zijn nagenoeg gelijk aan die van 2014. Voor wat betreft het maken van het beleid, het ontwikkelen van een visie en het uitwerken van de strategie geven leidinggevenden heel duidelijk aan dat het middenkader hierin wat hen betreft een grote rol speelt.
Lees meer

 
 

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.