Backbone programma

Ontwikkel de business én uw medewerkers

Er is sprake van disruptie in de markt. Veranderingen zien we niet altijd op voorhand aankomen en de concurrentie komt uit onverwachte hoek. Het backbone programma speelt daarop in. De economie en daarmee de arbeidsmarkt trekken aan. Innovatie en optimalisatie hebben prioriteit en doen een appèl op uw medewerkers. Als leidinggevende staat u voor uitdagende vraagstukken. Dan is het de kunst om te zorgen voor de juiste focus:

Vanuit businessopgaven een appel doen op de kwaliteiten en ambities van medewerkers.
Verbind talenten en ambities van uw medewerkers met organisatiedoelstellingen. Daag ze uit om het beste uit zichzelf te halen, zodat uw organisatie met en door hen kan optimaliseren en innoveren.

Van exclusieve naar inclusieve talentontwikkeling

Jarenlang werd bij Talentontwikkeling binnen organisaties uitsluitend de focus gelegd op high potentials, de zogeheten Exclusieve Talentontwikkeling. Maar in de huidige wereld volstaat dit niet meer, een wendbare organisatie vraagt om de ontwikkeling van ieders talent, op alle plekken in de organisatie. Dus niet alleen het talent van de formele leiders en toppers. Ons devies: zet als organisatie in op Inclusieve Talentontwikkeling! Breng de mensen in beeld die de ‘backbone’ van uw organisatie vormen. Zij zijn cruciaal voor de business, nu en in de toekomst.

De Backbone

Wie vormen de ruggengraat van uw organisatie? Dat zijn de mensen van wie u als manager verwacht dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de opgaven waar het team voor staat én dus aan de toekomst van de organisatie. In de praktijk voldoen backboners aan de volgende criteria:

30 jaar en ouder (minimaal 5 jaar werkervaring).
Ervaren professional werkzaam als lijn-, project- of procesmanager, of in een leidende rol in een agile-omgeving (coach, productowner, scrummaster).
Groeiperspectief in huidige functie. Perspectief op loopbaanstappen naar hogere schaalniveaus is mogelijk, maar niet per se noodzakelijk.

Backbone programma

Om deze groep medewerkers te faciliteren en te stimuleren in hun ontwikkeling en daarmee de wendbaarheid van uw organisatie te vergroten, hebben wij een effectief programma ontwikkeld dat zich inmiddels bij verschillende organisaties heeft bewezen.

Persoonlijke ontwikkeling en businessdoelstellingen

Het backbone programma is gericht op persoonlijke ontwikkeling gekoppeld aan businessdoelstellingen. Deelnemers leren om persoonlijke talenten en ambities optimaal in te zetten in een veranderende omgeving. Om vernieuwingen vorm te geven vanuit het belang van de klant en om resultaten te boeken over de grenzen van afdelingen en units. In een periode van 9 maanden werken we aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.

Meer weten? Neem contact met ons op tel. 088 – 5560200

Mink Jelle Zijlstra

Advies op maat?

Neem contact op met Mink Jelle
088 – 556 02 17

Meer inzicht...

in de fase waarin uw organisatie zich bevindt?
Doe de quickscan

Kijk nu terug
HR INSPIRATIEBIJEENKOMST

De ervaren ‘backbone’ professional als katalysator van een wendbare organisatie
Duur: 33 minuten

Meer informatie