Nationaal HR Onderzoek: medewerkerstevredenheid hoog op de agenda

themas-201717 oktober 2016 – Onderwerpen die leiden tot medewerkerstevredenheid staan hoog op de agenda van deelnemers aan het Nationaal HR Onderzoek 2016. Onlangs vroegen XpertHR Actueel en softwareproducent Unit4 onder andere welke beleidsthema’s HR-directeuren, -managers en -medewerkers van belang achten in 2017.

Talentontwikkeling topic nummer één

In totaal reageerden 134 HR-professional op de enquête. Maar liefst 90% van de ondervraagden zegt het ontwikkelen en behoud van talent belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Net als vorig jaar staat dit topic daarmee op nummer één. Ook het verbeteren van de interne dienstverlening scoort hoog. Bijna 66% heeft dit thema op de prioriteitenlijst staan voor komend jaar.
Opvallend is verder dat meer dan de helft van de respondenten aangeeft te weinig tijd te kunnen besteden aan talentmanagement. Zo’n 38% stelt bovendien dat er in praktijk onvoldoende beschikbare tijd is voor personeelsmanagement. De oplossing lijkt daarbij te liggen in het automatiseren van verschillende HR-processen. Ruim een derde zegt dat het competentiemanagement en opleidingsmanagement nog niet is geautomatiseerd, terwijl dat volgens hen wel zeer wenselijk is.

Ondersteuning

Marketing Director Mariëlle van Hamburg van Unit4 vindt het logisch dat HR-professionals de ambitie hebben meer te automatiseren, want daarmee creëren ze voor zichzelf de ruimte om meer tijd aan hun medewerkers te besteden: ‘Door primaire processen te automatiseren ontstaat er ruimte binnen de HR-functie om als HR Business Partner te opereren en vanuit een adviserende rol meer aandacht te besteden aan bijvoorbeeld talentmanagement. Met de juiste HR-systemen kunnen HR-professionals elke fase van de personeelscyclus, van werving tot pensionering, beter beheren en begeleiden en flexibeler inspelen op veranderingen binnen de organisatie of de regelgeving.’

Hoog op de agenda: de lerende werkomgeving

In het onderzoek werden HR-professionals ook gevraagd hoe de klantvriendelijkheid van de HR-afdeling bij personeel en sollicitanten werd ervaren. Op gebied van zaken als uitstroomprocedures, voorlichting bij reorganisaties en coaching menen de meesten voldoende tot goed te scoren. Verder zegt bijna de helft van de ondervraagden aan de slag te willen met sociale innovatie waarbij medewerkers (nauwer) betrokken worden bij kwesties binnen de onderneming.  De lerende werkomgeving staat eveneens hoog op de agenda.

Lees ook:
> Een podium voor bescheiden vernieuwers
> Talentontwikkeling en innovatie

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.