Opnieuw 20 miljoen voor inzetbaarheid

Asscher stelt opnieuw een Europees potje beschikbaar voor de duurzame inzetbaarheid van B.V. Nederland.

Duurzame inzetDe twintig miljoen euro komt uit het Europees Sociaal Fonds, dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Bedrijven kunnen tussen 19 oktober en 13 november 2015 een aanvraag indienen bij het Agenstschap SZW om aanspraak te maken op de subsidie. Een aanvrager kan maximaal tienduizend euro krijgen, op voorwaarde dat het zelf de helft van het subsidiebedrag bijlegt.

Scholing en gezondheid

De subsidie is bedoeld om werknemers langer productief te houden tot de pensioenleeftijd. Zo zou het bedrag gebruikt kunnen worden voor omscholing of het gezond houden van medewerkers. En dat is nodig: uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014 van TNO blijkt namelijk dat werknemers die aangeven dat zij nieuwe kennis en vaardigheden missen, meer verzuimen en relatief vaak burn-out klachten hebben.

Tweede potje voor duurzame inzetbaarheid

Vorig jaar stelde het ministerie ook al een Europees potje beschikbaar voor bedrijven die wilden werken aan de duurzame inzetbaarheid van hun mensen. Destijds bedroeg het potje twintig miljoen en wat de subsidie vooral gericht op mkb-bedrijven. Dat potje is ondertussen verdeeld over ruim tweeduizend organisaties.
Bron: PW de gids – 15 juli 2015

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.