Regie medewerkers over eigen ontwikkeling nog ver te zoeken

Beeld Regie medewerkers over eigen ontwikkeling nog ver te zoekenHR Praktijk 15 juni 2017 – Hoewel medewerkers het belangrijk vinden om zelf aan het roer te staan van hun ontwikkeling en inzetbaarheid (72%), zien HR-managers dat dit in de praktijk vaak niet het geval is. Het beperkte vermogen om eigen talent te verwoorden speelt de doorontwikkeling parten. Daarnaast spelen de waan van de dag (64%) en onvoldoende stimulans door hun leidinggevende (34%) een rol.
Meer tijd en ondersteuning

Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van Raet, HR-dienstverlener, onder 1.100 Nederlandse werknemers, 565 HR-managers, 409 zzp’ers en 102 bestuurders uit verschillende branches. Medewerkers zelf bevestigen dit en denken beter de regie te kunnen pakken als zij meer tijd krijgen (29%) en meer ondersteuning en faciliteiten krijgen van de werkgever (26%). Ook betere informatievoorziening over ontwikkelingsmogelijkheden zorgt er volgens medewerkers voor dat zij meer initiatief nemen voor ontwikkeling (25%). Daarnaast helpt volgens ruim een op de vijf medewerkers (22%) een persoonlijke coach die helpt bij de gesprekken en nadenken over vervolgstappen. Tot slot zou voor 22 procent een persoonlijk ontwikkelingsbudget hen in staat stellen om aan het roer te staan van hun ontwikkeling.
Talentontwikkeling, onderdeel van de organisatiestrategie
Henk Jan van Commenee, productmanager talentmanagement bij Raet: “Talentmanagement moet een onderdeel zijn van de organisatiestrategie, het is niet enkel een HR-domein. Pas als iedereen in de organisatie de ruimte en vrijheid krijgt om te werken aan persoonlijke ontwikkeling, wordt het lerend vermogen van de organisatie verhoogd. Medewerkers zijn hier primair verantwoordelijk voor.”
Horizon Training en Ontwikkeling is expert in talentontwikkeling. Talentontwikkeling is volgens ons een interessante invalshoek om naar organisatieontwikkeling te kijken. Alle talent binnen organisaties benutten. Wij hebben ervaring en expertise opgebouwd rondom dit thema. Vanuit deze visie hebben we een innovatief concept van Lerend Werken ontwikkeld: al lerend te werken. Want dat is de toekomst, daar zijn wij van overtuigd.
Door talenten en ambities van medewerkers met de doelstellingen van een organisatie te verbinden en hen tegelijkertijd uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen kunnen bergen verzet worden. Of anders geformuleerd: zijn organisaties in staat zichzelf te verbeteren, te veranderen, te optimaliseren en te innoveren.  De huidige maatschappij waarin klanten hoge kwaliteitseisen stellen, de complexiteit van vraagstukken toeneemt en dat alles in een steeds hoger tempo, maakt dat samenwerken noodzakelijk is. Tussen mensen, tussen afdelingen, maar ook tussen organisaties.

Lees ook: Whitepaper Talentontwikkeling en Innovatie

 

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.