Waarom is ontwikkeling nodig bij talent?

Hoewel een talent een unieke eigenschap van een persoon is, die niet kan worden aangeleerd, komt talent niet vanzelf tot zijn recht.
Wij onderscheiden drie factoren in de persoon zelf die bepalend zijn voor de mate waarin zijn talent uit de verf komt:
– Bewustzijn
– Belemmeringen
– Versnellende vaardigheden

Bewustzijn

Voordat je talent tot bloei kan laten komen, moet je wel weten dat je het hebt. Je moet een keer ervaren hebben dat iets je
heel makkelijk afgaat, dat je je als een vis in het water voelt bij een bepaalde klus. Vaak moet ook een ander een keer tegen
je gezegd hebben dat je iets uitzonderlijk goed kunt. Dit bewustzijn geeft je richting en vertrouwen om op het gebied van je
talent steeds grotere uitdagingen op te zoeken, waardoor je talent zich kan ontwikkelen

Belemmeringen

Soms is het nodig om belemmeringen uit de weg te ruimen. Een persoon met talent kan bijvoorbeeld gebukt gaan
onder de hoge verwachting van de buitenwereld ten aanzien van zijn prestaties. Daardoor gaat hij wellicht uitdagingen uit de
weg en stagneert zijn ontwikkeling

Versnellende vaardigheden

Sommige vaardigheden geven een versnelling aan het ontwikkelen van talent. Presentatievaardigheden of advies
vaardigheden zorgen er bijvoorbeeld voor dat anderen het talent sneller herkennen en op waarde kunnen schatten.

Wij zien talentontwikkeling als een proces waarin het bewustzijn wordt versterkt, belemmeringen worden weggenomen en
versnellende vaardigheden worden verworven. Meer weten, download de whitepaper Talentontwikkeling en innovatie.

 

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.