Werk maken van 70-20-10

Door Hugo Hoetink en Kas Burger.
De 70-20-10 benadering van Jennings staat niet voor niets in de belangstelling van corporate academies. 70-20-10 belooft de koppeling tussen leren en presteren te versterken, de rijke leermogelijkheden van de werksituatie te benutten en een einde te maken aan het transfervraagstuk.  Kortom, meer business impact tegen minder kosten. Maar hoe maak je deze belofte waar?
Een magere theoretische onderbouwing
Wij ervaren 70-20-10 als een handige kapstok, maar de theoretische onderbouwing is mager. Er zijn concepten beschikbaar, onder andere vanuit de organisatieverander- en leertheorieen, die 70-20-10 kunnen versterken en die ervoor kunnen zorgen dat de beloften van deze benadering uit de verf komen. In dit artikel laten we eerst zien hoe we 71-20:-0 hebben verbonden met de betreffende theorieën. Vervolgens beschrijven we de praktische vertaling van die verbinding in corporate programma’s voor individuele competentieontwikkeling, waaronder ‘Strengthen your personal leadership’ van de KLM-academy. Daarna reflecteren we op onze ervaringen in deze programma’s, waarbij de spanning zichtbaar wordt tussen het uitgangspunt van ‘lerend werken’ en academy-trajecten die primair vanuit het leer- ontwikkelperspectief in het leven zijn geroepen. Ten slotte geven we aan wat dit betekent voor verdere ontwikkeling van 70-20-10 vanuit perspectief van een corporate academy.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.