Management Development

De middenmanager als sleutel voor verandering

Meer dan ooit wordt er op de manager een dubbel appél gedaan: op efficiënte wijze de afdeling runnen én bijdragen aan het vormgeven van de toekomst. Dat is Management Development. Voor middenmanagers, die een spilfunctie vervullen, betekent dit een uitdagende klus. Op hun positie is de spagaat tussen stabiliteit en vernieuwing het meest voelbaar. Dit betekent volgens ons ook dat zij de sleutel in handen hebben als het gaat om effectief vernieuwen en veranderen. Succesvolle organisaties investeren daarom in de ontwikkeling van middenmanagers; zij zijn het kloppend hart van de organisatie.

De praktijk van alledag

In onze visie begint elke ontwikkeling bij reflectie op de praktijk van alledag. Een voortdurende stroom issues vraagt om denkpauzes waarin je jezelf en elkaar -als MT- vragen kunt stellen over effectiviteit, samenwerking, betekenis voor de klant, voldoening en andere belangrijke waarden. Vaak is het nodig om deze waarden te versterken. Onze eerste bijdrage aan de ontwikkeling van middenmanagers is dat we dit proces van reflectie mogelijk maken, op gang brengen en verdiepen.

We doen dit door op respectvolle wijze een spiegel voor te houden, zowel aan het team als aan de individuele managers. Dan wordt helder hoe goede bedoelingen smoren in deelbelangen, silo’s, een overdaad aan procedures en een gebrek aan stuurkracht. Tegelijkertijd ontdekt men ook waar de energie zit, welk potentieel aan kwaliteiten en visie bij het management aanwezig is, en welke waarden en drijfveren onder de oppervlakte leven. In deze reflectiefase verzamelen we input door middel van team- en organisatiescans en maken we gebruik van het voorwerk dat al in de organisatie is gedaan.

Organisatiedoelen centraal in het concept ‘Lerend Werken’

In onze visie zijn inspirerende en uitdagende organisatiedoelen de aanjager van (team)ontwikkeling. Je ontwikkelt jezelf door dag in dag uit met deze doelen aan de slag te gaan. Hiermee bereikt Horizon dat hetgeen je leert, ook daadwerkelijk beklijft. ‘Leren in de praktijk’ is voor een groot deel gericht op het natuurlijk ontwikkelvermogen van de mens.Tijdens het ‘doen’ vindt de ontwikkeling plaats.

Onze aanpak levert een aantoonbare bijdrage aan de (verander)doelen van de organisatie. Voorbeelden MD-trajecten

Gemeentelijke overheid, een MD-traject met als doelstelling:
1 Leiderschapsvaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om het ‘eigenaarschap’ van medewerkers te versterken.
2 Teamontwikkeling in het MT om dienstverlening aan bestuur en samenleving op excellent niveau te brengen.

Zakelijke dienstverlening, MD-traject voor districtsmanagers:
Coachende leiderschapsstijl ontwikkelen om professionals te begeleiden naar een nieuwe manier van werken

Energiebranche, MD-programma met als doelstelling:
1 Sneller inspelen op veranderende marktomstandigheden door de implementatiekracht van het middenmanagement te versterken.
2 Snelheid en kwaliteit van besluitvorming versterken door betere samenwerking in managementteam.

Mink Jelle Zijlstra

Advies op maat?

Neem contact op met Mink Jelle
088 – 556 02 17

Meer inzicht...

in de fase waarin uw organisatie zich bevindt?
Doe de quickscan