Oudere managers in de versnelling

PW de Gids 9 maart 2017 – Er is steeds meer aandacht voor het blijven leren en ontwikkelen van oudere medewerkers: hoe blijven ze vitaal en gemotiveerd en hoe blijven ze meegroeien met alle veranderingen die op hen afkomen? En hoe zit dat eigenlijk met de manager?
Dat deze vraag wel ten aanzien van medewerkers wordt gesteld, maar in veel mindere mate voor managers/leidinggevenden is verwonderlijk. Want ook de gemiddelde leeftijd van managers wordt steeds hoger. De vraag hoe managers blijven meegroeien met alle ontwikkelingen waar zij mee geconfronteerd worden, lijkt – zeker vanuit hun leidinggevende rol richting anderen – uitermate relevant. Immers, wanneer oudere managers te veel blijven vasthouden aan hun ‘vertrouwde’, maar mogelijk verouderde, managementopvattingen en -praktijken lopen zij niet alleen zelf het risico om op termijn vast te lopen, maar kan dit bovendien teweegbrengen dat vernieuwing en ontwikkeling in de organisatie gaan stagneren.

Managementvak is veranderd

De huidige tijd vraagt om leidinggevenden die in hun denken en handelen op vernieuwende wijze meegroeien met wat de externe omgeving vraagt. Niet alleen vakinhoudelijk, maar vooral ook in hun eigen ‘managementvak’: de manier waarop ze werk organiseren, medewerkers faciliteren, regelruimte geven, vernieuwingen initiëren en waarde creëren voor de externe omgeving. Management is dan ook net zo goed een ‘vak’ dat voortdurend aan verandering onderhevig is, want leidinggeven in deze tijd is niet meer hetzelfde als 15 jaar geleden…

HRD-professionals kunnen de organisatie ondersteunen door het
leerklimaat te versterken voor managers en medewerkers

Rol voor HRD-professionals

Wat betekent dit voor HRD-professionals in organisaties? HRD-professionals kunnen de organisatie ondersteunen door het leerklimaat te versterken voor managers en medewerkers.

> Lees het complete artikel
> Een sleutelrol voor middenmanagers

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.