Stuur de ervaren professional nooit op training!

Zo geef je wel het juiste zetje

“Mijn leerdoelen? Geen idee. Dat kan jij me vast beter vertellen dan ikzelf. Blijkbaar heb ik een probleem, anders zat ik hier niet.” Slik. Ik probeer, zo goed als dat via je beeldscherm gaat, te zien wat de stemming van mijn deelnemer is. Hij lijkt rustig. Maar klinkt defensief. Ik vraag hem hoe voor hem de aanloop naar deelname aan deze training is verlopen. Daar kan hij kort over zijn: “Ik had een mailtje van mijn leidinggevende, zij vond het een goed idee dat ik mee zou doen. Verder heb ik daar niet met haar over gesproken.”
Er gaat van alles door me heen. Zo was het voortraject niet bedoeld. We hadden toch met de opdrachtgever afgesproken dat deelname aan de training vrijwillig en op basis van een waarderend perspectief was? Wat is hier misgegaan? Maar ok, op dat moment zit de groep te wachten totdat we verder gaan met de training.
We raken verder in gesprek. De deelnemer vertelt me dat hij na decennia met hart, ziel en vakmanschap te werken, het feit dat zijn leidinggevende hem voor een training aanmerkt, ziet als slecht nieuws. Want, vraagt hij zich af, als er geen probleem is in mijn functioneren, waarom zou ik dan een opleiding moeten volgen? Natuurlijk komt er een stapel antwoorden op die vraag in me op:

  1. Omdat er altijd wat nieuws aan en in je vakgebied en eigen ontwikkeling te ontdekken is.
  2. Omdat je in de dagelijkse hectiek van je werk niet aan reflectie, vernieuwing en experiment toekomt.
  3. Omdat jij van je collega’s kan leren en je collega’s van jou.
  4. Omdat je ook in die dingen waar je heel goed in bent, nog beter kan worden.

Maar ja, dat is natuurlijk makkelijk gedacht, vanuit mijn eigen ‘leren en ontwikkelen bril’ en ook nog eens vanuit de comfortabele positie dat het niet over mijzelf gaat. Dus besluit ik een vraag te stellen over waardering. Door wie voel jij je gezien en gewaardeerd met jouw kennis, vakmanschap en inzet? Het levert een mooi gesprek op in de groep, met de uitkomst dat de groep elkaar gedurende de trainingen in ieder geval die basis van waardering willen geven.
Ik leer er voor mezelf uit dat het benaderen van een training als iets positiefs en waarderends pas lukt, als positiviteit en waardering al als ingrediënten in de werkomgeving aanwezig zijn. Dus: waardeert eer ge begint.
Zo voer je het ontwikkelingsgesprek met de ervaren professional:
Stap 1:  Motiveer welke kwaliteiten, kennis en ervaring van de ervaren professional je waardeert en van grote meerwaarde zijn voor de organisatie. Is het hun kennis en ervaring van bepaalde processen, vakgerelateerde inhoud of systemen? En welke professionele kwaliteiten maakt hun zo goed in hun vak? Denk aan kritisch denken, analytisch vermogen, punctualiteit of iets anders? Vertel wat je ziet en neem hier de tijd voor.
Stap 2:  Neem de professional mee in wat hun rol en bijdrage betekent voor de organisatie van de toekomst. Zijn er ontwikkelingen of strategische plannen waar zij een belangrijke bijdrage aan kan gaan spelen? Of hoe ziet hun functie eruit in de toekomst?
Stap 3: En uiteindelijk, motiveer help de professional om te reflecteren hoe zij hun kwaliteiten en ervaring toekomstproof kan maken. Welke ruimte en mogelijkheden zien jullie en welke opleidingsmogelijkheden passen daarbij.
Door dit gesprek te voeren met een positieve en waarderende basis krijgt het gesprek de juiste bedding. Dit helpt de professional om zichzelf open te stellen en zélf voor een training te kiezen en daar het maximale uit te halen; voor zichzelf en de organisatie.

Iedere organisatie heeft zijn stabiliteit aan deze groep te danken; de ervaren ‘backbone’ professionals. Dit zijn de loyale medewerkers die de processen door en door kennen, het zijn echte vakprofessionals die jaren naar tevredenheid op hun honk zitten. We laten ze in hun comfortzone en dat is zonde! In het Backbone programma dagen we deze steady professionals uit om zelf de touwtjes van hun ontwikkeling in handen te nemen en in beweging te komen.  Alleen zo kunnen zij bijdragen aan het toekomstproof maken van de organisatie én zichzelf. Lees meer >>.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.