Talentontwikkeling

Talentontwikkeling en innovatie

Talentontwikkeling staat hoog op de agenda bij veel organisaties. Deze aandacht hangt o.a. samen met de noodzaak om te innoveren. Omdat innovatiekracht elke dag nodig is op alle plekken in de organisatie, wordt er in toenemende mate naar alle medewerkers gekeken als het gaat over talentontwikkeling, en niet alleen naar een select clubje high-potentials.

Alle talent benutten

Talentontwikkeling is volgens ons een interessante invalshoek om naar organisatieontwikkeling te kijken. Alle talent binnen organisaties benutten. Door talenten en ambities van medewerkers met de doelstellingen van een organisatie te verbinden en hen tegelijkertijd uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen kunnen bergen verzet worden. Of anders geformuleerd: zijn organisaties in staat zichzelf te verbeteren, te veranderen, te optimaliseren en te innoveren.

In onze visie is het dagelijks werk de beste context om talentontwikkeling te faciliteren en te verbinden met de doelen van de organisatie. Om dit te onderbouwen en hanteerbaar te maken hebben we het ‘Model voor Talentontwikkeling’ ontwikkeld.

Talentontwikkeling in de praktijk

In de whitepaper gaan we in op talentontwikkeling en de noodzaak om te innoveren en leggen we het model uit.

Horizon is expert in talentontwikkeling. We hebben jarenlang expertise opgebouwd in programma’s en inspiratie opgedaan in de talrijke gesprekken die wij voeren met onze opdrachtgevers. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

Waar staat uw organisatie als het gaat om Talentontwikkeling?

Talentontwikkeling is een ‘hot item’. Lastig is wel om het brede begrip ‘talentontwikkeling’ handen en voeten te geven, een duidelijk doel voor ogen te krijgen. Met onze quickscan, stelt u vast in welke fase uw organisatie zich op het vlak van talentontwikkeling bevindt.