Jong talent is gewilder dan ooit – Financieel Dagblad

FD 06 mei 2016 – Volgens de carrièresite Monsterboard neemt de vraag naar twintigers en jonge dertigers op de arbeidsmarkt enorm toe. Werd vorig jaar in grofweg een op de vier vacatures (26%) gevraagd om minder dan twee jaar werkervaring, nu geldt dat voor ‘maar liefst’ een derde, zo stelt managing director Gian Zandoná van Monsterboard vast. Daardoor zullen de millennials — geboren tussen grofweg 1980 en 1995 — over krap tien jaar een zeer groot deel van alle banen vervullen, voorspelt hij.

Sneller veranderen

‘Bedrijven willen dynamiek binnen de organisatie om zo de snelle veranderingen op hun werkterrein te kunnen bijbenen en te kunnen anticiperen op toekomstige uitdagingen’, verklaart Michel Verspui de trend. Verspui is managing director bij YSE, dat zich bezighoudt met het scouten en begeleiden van jonge — de ‘Y’ van de bedrijfsnaam staat voor de gelijknamige generatie — toptalenten. ‘Door jonge talenten binnen te halen kan een bedrijf sneller veranderen en vernieuwen.’

Lees meer “Jong talent is gewilder dan ooit – Financieel Dagblad”

The way I make me feel – Aukje Menger

aukje menger horizon 312 april 2016 – Ik moest van de week naar een Belangrijke Afspraak. Of wacht…daar ga ik al…Ik moest niets. Maar ik ging dus wel naar deze belangrijke afspraak met een hoofdletter B. Waarom was deze afspraak zo belangrijk? Nou dat laat zich op verschillende manieren uitleggen. Vanuit zakelijk perspectief was dit een kansrijke afspraak bij een nieuwe opdrachtgever. Zaak dus om deze opdracht binnen te halen! Al enige reden om er niet lichtzinnig over te denken. Vanuit persoonlijk perspectief was dit een afspraak die al na een paar weken sinds mijn start bij mijn nieuwe werkgever plaatsvindt en dus een belangrijk moment om te laten zien wat ik waard ben als professional. Oh…daar wordt het echt spannend.

Lees meer “The way I make me feel – Aukje Menger”

Social Learning en Kwetsbaarheid – Hugo Hoetink

NL1622 april 2016 – Op Next Learning dinsdag 19 april  in Den Bosch was ‘social learning’ één van de hot topics.  Natuurlijk zien veel L&D-experts het team of de community als een vruchtbare omgeving voor lerend werken.  De voordelen zijn evident; leren in een team houd je makkelijker vol, je stimuleert elkaar, als je meedoet hoor je erbij.  Bovendien kun je in een team informatie delen en elkaar feedback geven. Een belangrijke rol wordt toegedicht aan de ICT-ondersteuning van social learning. Talrijke platforms met schitterende functionaliteiten zijn hiervoor beschikbaar.  Soms lijkt het alsof we met deze ICT faciliteiten de heilige graal van het leren in organisaties gevonden hebben.

Op zo’n moment denk ik dan met weemoed terug aan de mooie momenten die ik heb beleefd met teams in old-school zaaltjes in old-school conferentieoorden. Die zaaltjes hadden altijd de naam van een boomsoort. Misschien moeten we onze virtuele leeromgevingen ook  ‘eik’  of  ‘ceder’  gaan noemen, om ons er op een andere manier thuis te voelen dan op ‘moodle’, ‘viadesk’ of ‘yammer’.  Waarom zou dat belangrijk zijn?
Lees meer “Social Learning en Kwetsbaarheid – Hugo Hoetink”

De noodzaak van leren in teams – NEXT Learning

Next leaningLeren wordt nog te vaak individueel ingestoken (bv in POP’s). Wanneer innoveren noodzakelijk wordt en het tempo van verandering toeneemt volstaat individueel leren niet meer. Leren in teams heeft de toekomst. Door samen doelen te stellen en je daaraan commiteren, wordt leren en ontwikkelen een middel om doelen te realiseren. Hoe? Aan deze learning table kun je vragen stellen, inspiratie opdoen, ervaringen delen en krijg je een kijkje in onze Team@work-aanpak, die gaat over verbinding, stap voor stap, het fun-aspect van blunderen en samen doelen bereiken.

Henny Veldhuizen gaat  hierover, tijdens NEXT Learning,  graag met u in gesprek. Dinsdag 19 april kunt u aanschuiven bij Learning Table 6 om 11:00u in de HRD arena.

Deel op:

Leren in teams – Henny Veldhuizen

henny_veldhuizen05 april 2016 – Als kind was ik erg goed in het leren middels vallen en opstaan. En dat vallen was soms heel pijnlijk. Ik herinner mij dat ik als kleuter al  een tijdje naar mijn broers had gekeken die met een step met luchtbanden hard steppend van de stoeprand afgingen om dan, een paar meter verder tegen de andere stoeprand op te rijden. Geen probleem, gewoon er overheen suizen met een korte stoot van de voorband. Ik had een houten stepje, met een klein houten voorwiel met een zwart rubber randje er om heen.  Ik dacht op enig moment dat ik het had begrepen en ik maakte vaart en ik vloog met mijn stepje van de stoeprand af (dat ging goed!)maar mijn stepje bleef vervolgens jammerlijk tégen de andere stoeprand staan. Maar ik niet; ik vloog door de lucht en viel hard op mijn gezicht.  Schrik was mijn deel maar wat erger was; er werd gelachen.

Het meest pijnlijk, zo herinner ik het mij, was uiteindelijk niet mijn kapotte neus maar de schaamte die ik voelde toen het mis ging en ik werd uitgelachen.

Leren vereist van ons dat wij dingen uitproberen die we nog niet eerder gedaan hebben en dat is soms best spannend. Los van de spanning die de actie zelf oplevert kan het de omgeving zijn die maakt of we al of niet durven om het nieuwe uit te proberen. Leren met elkaar in een team en zodoende vernieuwing creëren en de performance verbeteren kent zo zijn eigen dynamiek.

Daarin zijn een aantal basale elementen van belang:
Lees meer “Leren in teams – Henny Veldhuizen”

Het geheim van een steile leercurve – Hugo Hoetink

Horizon_model_voor_talentontwikkelingP&O actueel maart 2016 – De uitdagingen waar organisaties voor staan vragen om snelle leerprocessen. Daarbij is het van belang de leermogelijkheden in het dagelijks werk optimaal te benutten, aangevuld met opleidingsinterventies die waarde toevoegen. Hoe breng je deze mix tot stand? Hier ligt een belangrijke rol voor de HR-businesspartner.

Het rendement van training & opleiding staat ter discussie. Dit heeft te maken met het transfervraagstuk: Hoe kun je in de trainingssituatie verworven inzichten en vaardigheden  duurzaam toepassen in de praktijk?  Dit probleem bracht Charles Jennings tot de formulering van zijn fameuze 70-20-10 principe (gebaseerd op eerder onderzoek van Eichinger en Lombardo):  Van alle beroepsvaardigheden die je ooit geleerd  hebt , heb je 70% opgestoken in de dagelijkse praktijk, 20% is terug te voeren op informele kennisuitwisseling tussen collega’s en slechts 10% komt voort  uit formele leerinterventies als training en opleiding.  Toepassing van dit inzicht betekent dat je bij de aanpak  van leervraagstukken niet meer als eerste kijkt naar de inzet van formele leerinterventies, maar naar de leermogelijkheden in de dagelijkse praktijk.

Lees het complete artikel

Deel op:

Moet je leren wel naar de werkplek brengen? – Hugo Hoetink

hugo
21 maart 2016
– In L&D-land hoor ik de laatste tijd vaak de vraag: Hoe brengen we leren naar de werkplek? Een begrijpelijke invalshoek gezien de goed onderbouwde bedenkingen bij het rendement van classroom learning.  Toch bevat deze vraag een aantal vooronderstellingen die een werkelijke doorbraak van de L&D-praktijk naar een hoger niveau  in de weg staan.

Leren buiten de werkplek

De eerste vooronderstelling is dat je kennelijk buiten de werkplek op een zinvolle manier kunt bepalen wat ‘leren’ is om dat dan vervolgens naar de werkplek toe te brengen. Is dit altijd mogelijk?  En is het wenselijk?  Soms heeft men juist op de werkplek zelf het beste inzicht in wat er geleerd moet worden en wat daarvoor de beste methode is.  De werkplek is bij uitstek het domein van de uitvoerende professional, de plek waar de performancedoelstellingen van de organisatie worden waargemaakt, of waar blijkt wat het realiseren van die doelstellingen in de weg staat. Of dat deze doelstellingen ongewenste neveneffecten hebben.

Lees meer “Moet je leren wel naar de werkplek brengen? – Hugo Hoetink”

Next learning 19 april 2016 – work.play.perform.

Ontdek het nieuwe leren van Axonify3 maart 2016 – Next Learning 2016 komt er weer aan, met dit jaar het thema ‘work.play.perform’.

Als HRD-professional kunt u er natuurlijk niet meer onderuit: leren doet u door te doen en bij voorkeur ook nog in de eigen werkpraktijk. Naar colleges gaan of een boek lezen, dat doen we steeds minder. Dat betekent niet dat u daar niks van leert, of dat het niet ter inspiratie kan dienen. Het direct toepassen (in de praktijk) blijkt alleen voor veel mensen beter te werken.

Deze editie van Next Learning staat het (nieuwe) leren in organisaties centraal. En daar leveren wij, met ons concept voor Lerend Werken, graag een bijdrage aan.

Wij ontmoeten u hier graag
Klik op de banner om u in te schrijven en ontvang direct € 200,- korting op uw inschrijving!

 

Lees meer “Next learning 19 april 2016 – work.play.perform.”

Het Nationaal Traineeship Onderzoek 2015

De populariteit en communicatiekracht van traineeships

Traineeships zijn een razend populaire manier om je carrière mee te starten. Steeds meer bedrijven bieden dan ook de mogelijkheid van een traineeship aan. Memory Research zocht uit hoe studenten en starters aankijken tegen al deze verschillende traineeships en beoordeelde ze met sterren.  Op basis van factoren als bekendheid, populariteit en de manier waarop het bedrijf communiceert over de inhoud van het traineeship gaven ruim 1.000 studenten en starters hun mening in een online enquête. Hiermee kon een traineeship drie, vier of vijf sterren verdienen.

En als partner van het traineeship ABN Amro zijn wij trots op de vijf sterren beoordeling, bekijk de lijst!

Lees meer “Het Nationaal Traineeship Onderzoek 2015”

Talentontwikkeling: Durf klein te beginnen! – Hugo Hoetink

Veel grote organisaties hebben een grote droom; innovatief zijn, klantgericht, flexibel en dat alles met een laag kostenniveau dankzij operational excellence. Deze droom is niet vrijblijvend, maar essentieel voor duurzame winstgevendheid en dus voor het (zelfstandig) voortbestaan.  Het besef groeit dat deze droom niet alleen te realiseren is dankzij ingrepen op de ‘harde kant’. De focus op de zachte kant is onmisbaar. Hierbij gaat het om de optimale inzet van talent. Niet alleen dat van de managers of de ‘high potentials’, maar van iedereen. Vaak vertalen grote organisaties deze focus in grote programma’s , gericht op ‘dienend leiderschap’ , een innovatieve cultuur of andere talent bevorderende doelstellingen.

Hoe ‘krijg ik de mensen ’mee’

Lees meer “Talentontwikkeling: Durf klein te beginnen! – Hugo Hoetink”