Strategie is van iedereen

PW 17 oktober 2018 –  Luisteren naar je medewerkers. Veel werkgevers vinden dat tegenwoordig belangrijk – maar vaak om de verkeerde reden. Zij willen vooral weten wat mensen nodig hebben om zich goed te voelen. Maar nog belangrijker is welke bijdrage medewerkers leveren aan de strategie.

Als Hugo Hoetink van Horizon Training&Ontwikkeling bedrijven adviseert, is er één ding dat hem altijd weer verbaast. “Organisaties zijn vaak op zoek naar jonge professionals met frisse ideeën. Maar wat gebeurt er als die zijn gevonden? Dan worden ze al snel ingekapseld in het systeem. Ze krijgen een mentor en die gaat ze precies uitleggen aan welke regels ze zich intern hebben te houden. En natuurlijk zal die mentor zoveel mogelijk kennis proberen over te brengen op de nieuwelingen.” En nu komt het: Er is dan geen sprake van kennisuitwisseling, het blijft puur eenrichtingsverkeer. Continue reading “Strategie is van iedereen”

Interactieve online course (MOOC) over Wendbaarheid en Talentontwikkeling

Vanaf 5 november 2018 bieden wij, in samenwerking met MOOCFactory, onze eerste MOOC aan! Het thema is Wendbaarheid en Talentontwikkeling.

MOOC staat voor Massive Open Online Course; een vorm van social learning. Een online interactieve cursus waarvoor iedereen zich mag inschrijven. Deelname is gratis. Een MOOC is een complete, op zichzelf staande cursus die speciaal voor internet is ontwikkeld met een looptijd in ons geval van 4 weken. Elke week gaat er een level open waarin content staat die je kan bekijken, beluisteren of lezen en waarop je op kan reageren.

Wat heeft de MOOC Wendbaarheid en Talentontwikkeling te bieden?

We leven in een snel veranderende wereld, ook wel VUCA genoemd: Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. In een VUCA  omgeving moeten organisaties wendbaar zijn om te overleven. In deze MOOC onderzoeken we hoe organisaties hun wendbaarheid kunnen vergroten en hoe ze daarbij een appél kunnen doen op de talenten van medewerkers.
Veel mensen worden in de VUCA-wereld  geconfronteerd met een ‘krimpende comfortzone’:  dat waar je nu goed en succesvol in bent, is straks misschien niet meer relevant. Tegelijkertijd biedt de VUCA-wereld ook kansen, want zonder het talent en talentontwikkeling van mensen geen wendbare organisatie. Dus ook voor medewerkers geldt: wendbaarheid is de sleutel!

Resultaat MOOC

  • Een goed overzicht over alle ontwikkelingen rond wendbaarheid en talentontwikkeling.
  • Een scherpere visie op wat jou te doen staat als manager, HR(D)-adviseur of in je persoonlijke ontwikkeling.
  • Inspiratie om daarbij de talrijke tools en ideeën toe te passen die de MOOC je biedt.
  • Een breed netwerk van zeer diverse professionals die jouw passie delen.

Thema’s per week / level

Level 1: De Krimpende Comfortzone
Level 2: Vanuit klantperspectief een appél doen op ieders talent
Level 3: Talentontwikkeling in de dagelijkse praktijk
Level 4: De Transformatie naar Wendbaarheid & Talentontwikkeling

MOOC facilitators

Hugo Hoetink (sr. trainer/adviseur Horizon Training & Ontwikkeling)
Marlies Timmerman (directeur Horizon Training & Ontwikkeling)
Gastmoderator (level 2) Felix Bartelomij (ABN AMRO) over ‘talentontwikkeling en agile-organiseren’.
Gastmoderator (level 3)  Paul Schoneveld (Gemeente Oss) over ‘talentonwikkeling in de praktijk’.
Verder hebben diverse klanten, zoals KLM en PostNL, hun bijdrage geleverd in deze MOOC d.m.v. interviews.

Voor wie is deze MOOC

Voor iedereen die een mooie en relevante bijdrage wil (blijven) leveren in de VUCA-wereld, en die daarom geïnteresseerd is in wendbaarheid en talentontwikkeling. Wendbaarheid is geen thema van alleen HR, of alleen de business. Daarom komen in deze MOOC afwisselend de perspectieven van management, HR en de medewerker aan bod.

De MOOC start 5 november maar je kunt je nu al aanmelden en rond neuzen in het MOOC café: Inspiratie op doen en je vragen met ons delen.

Meld je nu gratis aan.

 

Deel op:

Managers laten kansen liggen door gebrek aan aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

‘Een leven lang leren’. Dat is de toverspreuk van dit moment wanneer het gaat over loopbaanontwikkeling. Heel in het kort: je ontkomt er niet aan dat je de rest van je carrière blijft leren, wil je van waarde kunnen zijn en blijven voor huidige en toekomstige werkgevers. Vanuit de medewerker geredeneerd is dat helemaal waar. Maar als manager wil je gewoon dat je medewerkers omzet draaien. Toch? Of zit er voor bedrijven ook wat goeds in ‘een leven lang leren’?

Als manager heb je een business te runnen. Als je hoort over ‘een leven lang leren’ denk je al gauw ‘aan mijn lijf geen polonaise, doe gewoon je werk’. Toch is talentontwikkeling hard nodig om je organisatie wendbaar te houden en beter in te spelen op de wensen van je klanten. Continue reading “Managers laten kansen liggen door gebrek aan aandacht voor persoonlijke ontwikkeling”

Neanderthalers waren al ‘Agile’

 Over talentontwikkeling en wendbaarheid

Blog Hugo Hoetink – Uit de onderwijspsychologie is bekend dat de prestaties van leerlingen sterk worden bepaald door de verwachtingen die de leerkracht van hen heeft. Heeft de leerkracht het beeld dat een bepaalde leerling veel mogelijkheden heeft, dan treedt een proces van selffulfilling prophecy in werking en wordt de kans groter dat deze leerling goed presteert.

In dit licht is het opmerkelijk dat in veel organisaties wordt gesproken over ‘Neanderthalers’,  ‘Fossielen’, ‘Dinosaurussen’, ‘Leemlagen’ en ‘Dor Hout’  om (groepen) medewerkers aan te duiden van wie sommige anderen vinden dat zij niet wendbaar zijn. Dikke kans dat deze medewerkers zich voegen naar de heersende verwachtingen.  De ‘Droeftoeters’, ‘Ankerhangers’  en ‘Remmers in Vaste Dienst’  zullen hun rol met steeds meer verve gaan spelen. Continue reading “Neanderthalers waren al ‘Agile’”

Arbeidsmobiliteit heeft flinke boost nodig

Arbeidsmobiliteit heeft flinke boost nodigPW 8 september 2017 – Bestuurders maken zich zorgen over de mobiliteit in de organisatie (44%). Ze vinden dat de arbeidsmobiliteit, zowel in- door- en uitstroom, een flinke boost moet krijgen.Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van Raet, HR-dienstverlener, onder 1.100 Nederlandse werknemers, 565 HR-managers, 409 zzp’ers en 102 bestuurders uit verschillende branches.

Een belangrijk aandachtspunt in het verbeteren van het talentmanagementbeleid voor C-level is het verhogen van de arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid (56%). HR-managers zijn bijna net zo bezorgd over de arbeidsmobiliteit van de medewerkers in hun organisatie. 37 procent van hen geeft aan dat dit een punt van zorg is de komende tijd.

Risico’s van lage arbeidsmobiliteit Continue reading “Arbeidsmobiliteit heeft flinke boost nodig”

Succesvol transformeren naar nieuwe organisatievormen

zelfsturing28 augustus 2017 – Om aan complexe opgaven in deze turbulente wereld te beantwoorden, vragen organisaties steeds meer van al het talent dat zij in huis hebben. Op meer en meer plekken in de organisatie is behoefte aan betrokkenheid, denkkracht en initiatief. Dit biedt medewerkers de kans om meer inhoud te geven aan hun functie en zich te ontwikkelen. Als
organisaties willen inzetten op talentontwikkeling, moeten zij daar wel ruimte voor maken. Daarbij gaat het niet alleen om managementaandacht en opleidingsmogelijkheden, maar ook om nieuwe organisatievormen. De aloude ‘hark’ geeft relatief weinig ruimte aan ontplooiing van talent. Concepten die uitgaan van zelforganisatie, zoals zelfsturende teams, Lean, Agile en opgavegericht werken, hebben meer te bieden. Tenminste, zo lijkt het. Want vaak leidt de invoering van deze conceptentot teleurstelling.

In onze  whitepaper waarschuwen we voor een viertal valkuilen en geven we tips hoe HR(D)-professionals de
organisatie daarvoor kunnen behoeden. Download de whitepaper Talentontwikkeling & Zelfsturing

Talentontwikkeling, waar staat u als organisatie?

28 februari 2017 – Talentontwikkeling is een ‘hot item’. Logisch, welke organisatie wil nou niet dat de juiste mensen op de juiste plek zitten? Dat medewerkers groeien en bloeien? Lastig is wel om het brede begrip ‘talentontwikkeling’ handen en voeten te geven. En om een duidelijk doel voor ogen te krijgen. Want welke vraag speelt er eigenlijk precies binnen uw organisatie waar talentontwikkeling een antwoord moet bieden? En waar begint u?

Met onze quickscan, stelt u vast in welke fase uw organisatie zich bevindt op het vlak van talentontwikkeling :
DOE DE QUICKSCAN

Deel op:

 

Een goed gesprek over talentontwikkeling

Toolkit voor talentontwikkeling

28 februari 2017 – Kent u onze toolkit voor Talentonwikkeling? Een set kaarten bedoeld om het goede gesprek over talentontwikkeling op gang te brengen en op gang te houden. Een gesprek over ambities en kwaliteiten. Over de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Over de uitdagingen die u tegenkomt. Dat vinden wij belangrijk! Want het ontwikkelen van alle talent in de organisatie is de sleutel tot groei en succes.

Toepassingsmogelijkheden voor individueel gebruik

Bij deze geven we u graag een tweetal  toepassingsmogelijkheden om met de toolkit aan de slag te gaan.

1. Voorbereiding op uw jaargesprek, POP gesprek of PM gesprek

Continue reading “Een goed gesprek over talentontwikkeling”