Intervisie: Ik zie ik zie wat jij niet ziet…

en dus kwam ik binnen zonder vraag en ga ik weg met 10 dingen om over na te denken

Intervisie
ik zie wat jij niet ziet

Aukje Menger – Maandagochtend. We gaan voor het eerst intervisie doen met een groep van 6 trainees. Hebben ze nog geen ervaring mee. Dus praten we eerst over wat intervisie is en wat het op kan leveren:
– een gestructureerde manier om een persoonlijke en werkgerelateerde vraag te bespreken;
– waarbij we de verschillende ervaringen, opvattingen en zienswijzen benutten;
– door goed te luisteren, vragen te stellen, te reflecteren, je oordeel uit te stellen, je echt te verplaatsen in de situatie van de ander en DAN PAS advies te geven, ontstaat een dieper inzicht bij degene die de situatie inbrengt en oefenen de anderen met een aantal belangrijke professionele vaardigheden.

Lees meer “Intervisie: Ik zie ik zie wat jij niet ziet…”

Tips om te zorgen dat millennial en organisatie van elkaar leren

” Dat de organisatie ook wat van mij kan leren, daar had ik nog niet eens bij stil gestaan! Het lijkt me wel zo eerlijk eigenlijk. Ik heb hier in korte tijd al zoveel geleerd. Ik zou wel wat terug willen geven, naast het werk dat ik doe. ” Trainee Rabobank Zuidwest-Drenthe

  • Zorg voor een concrete doelstelling of vraag waar het wederzijds leren zich op richt; wat wil je als organisatie
  • Zorg dat de mate van aandacht voor wederzijds leren past bij de doelen die de organisatie heeft met het ontwikkelprogramma: is innovatie een belangrijk doel, dan veel aandacht voor wederzijds leren. Is het oplossen van een urgent capaciteitsprobleem het doel, dan ligt wederzijds leren minder voor de hand. Lees meer “Tips om te zorgen dat millennial en organisatie van elkaar leren”